Jokaisenoikeudet ja -velvollisuudet

Luonnonsuojelualueilla, kuten kansallispuistoissa, jokaisenoikeudet (aiemmin jokamiehenoikeudet) eivät ole sellaisenaan voimassa. Lue lisää jokaisenoikeuksista suojelualueilla.

 • Luontoon.fi:ssä esiteltyjen retkikohteiden yhteydessä kerrotaan myös kohdekohtaisista ohjeista ja säännöistä.

Perinteiset jokaisenoikeudet ja maamme runsaat metsät ja vesistöt antavat erinomaiset puitteet liikkua ja virkistäytyä luonnossa.

Lähikuva kädestä, jossa on suppilovahvero, jonka heltat näkyvät.

Jokaisenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen jokaisenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä oikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään.

Jokaisenoikeudella toimiminen ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa maanomistajalle, maankäytölle tai luonnolle.

Kaksi vaeltajaa Saariselän tunturimaisemissa.

Jokaisenoikeudella saat

 • liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten metsissä, luonnonniityillä ja vesistöissä
 • ratsastaa maastoa vahingoittamatta
 • oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminenkin on sallittua
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja 
 • veneillä, uida ja kulkea jäällä
 • onkia ja pilkkiä
  • onkiminen ja pilkkiminen on kielletty joissakin vesistöissä (mm. vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet). Rajoitukset voi tarkistaa osoitteesta kalastusrajoitus.fi.

Jokaisenoikeudella et saa

 • haitata maanomistajan maankäyttöä
 • kulkea pihamailla, istutuksilla tai viljelyksessä olevilla pelloilla
 • kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita
 • ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta
 • ottaa sammalta tai jäkälää
 • tehdä avotulta toisen maalle
 • häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähellä asumuksia tai meluamalla
 • roskata ympäristöä
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa
 • häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia
 • häiritä eläimiä
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia
 • päästää koiraa yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle
 • pitää koiraa kytkemättömänä taajama-alueella, kuntopolulla tai toisen alueella
 • pitää koiraa kytkemättömänä 1.3. - 19.8. välisenä aikana joitain poikkeuksia lukuun ottamatta (finlex.fi).

Kysymyksiä ja vastauksia jokaisenoikeuksista Usein kysyttyä ympäristöstä –palvelussa (useinkysyttya.ymparisto.fi).

Jokaisenoikeudet luonnonsuojelualueilla

Suojelualueilla luonnonsuojelulaki antaa mahdollisuuden rajoittaa liikkumista alueen suojelutavoitteen saavuttamiseksi. Liikkumista voidaan rajoittaa, jos alueen eläimistön tai kasvillisuuden säilyttäminen sitä vaatii.

Pyöräilijä makoilee riippumatossa Lauttalammen rannalla Syötteellä.

Samoin leiriytymistä voidaan rajoittaa tai se voidaan kieltää kokonaan. Tällaiset rajoitukset löytyvät alueen perustamispäätöksen rauhoitusmääräyksistä tai sen järjestyssäännöstä. Eri luonnonsuojelualuetyypit poikkeavat kuitenkin varsin paljon toisistaan tässä suhteessa.

 • Luontoon.fi:ssä esiteltyjen retkikohteiden yhteydessä kerrotaan myös kohdekohtaisista ohjeista ja säännöistä.

Kasvien ja kasvinosien kerääminen sekä hyönteisten pyydystäminen on pääsääntöisesti luvanvaraista toimintaa ja sallittu vain tieteellistä tutkimusta varten.

Luonnonsuojelualueilla ei saa ottaa maa-aineksia eikä vahingoittaa maa- tai kallioperää.

Onkimista ja pilkkimistä voidaan rajoittaa joissakin vesistöissä (muun muassa vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet).

Jos metalliesineiden etsiminen maanpinnan alta kiinnostaa harrastuksena, Metsähallitus muistuttaa, että sen hallinnoimilla valtion mailla saa käyttää metallinetsintä jokaisenoikeudella osoittamaan metalliesineiden sijainteja. Ennen kuin lapio uppoaa maahan, pitää kaivajalla kuitenkin olla maanomistajan lupa. Lue lisää (metsa.fi).

Periaatteet suojelualuetyypeittäin:

 • Kansallispuistoissa (metsa.fi) saa yleensä liikkua vapaasti omin lihasvoimin rajoitusosia lukuun ottamatta. Leiriytyminen on sallittu vain tarkoitukseen osoitetuilla paikoilla. Marjastus, sienestys, onkiminen ja pilkkiminen on sallittu. Sellaiset jokaisenoikeuteen kuuluvat liikkumismuodot kuin ratsastus, pyöräily ja koiravaljakkoajelu on yleensä sallittu vain siihen tarkoitukseen osoitetuilla reiteillä.
 • Soidensuojelualueilla (metsa.fi) jokaisenoikeuksia ei yleensä ole rajoitettu millään tavalla. Liikkuminen ja leiriytyminen on vapaata, samoin sienestys, marjastus ja kasvien kerääminen. Joillakin soidensuojelualueilla on tosin rajoitusosia, joilla liikkuminen on kielletty lintujen pesimisaikaan.
 • Joillakin pienemmillä suojelualueilla, esimerkiksi vanhojen metsien (metsa.fi) ja lehtojen suojelualueet (metsa.fi), on leiriytyminen kielletty. Muuten on liikkuminen vapaata, samoin marjastus ja sienestys.
 • Tiukimmin suojelluilla alueilla, luonnonpuistoissa (metsa.fi) ja hylkeidensuojelualueilla (metsa.fi), on liikkuminen sallittu vain Metsähallituksen luvalla. Poikkeuksen muodostavat ne luonnonpuistot, joiden läpi kulkee retkeilyreitti. Reitiltä ei saa poiketa. Kevon luonnonpuistossa on muista luonnonpuistoista poiketen mahdollista leiriytyä osoitetuilla paikoilla.

Lisätietoja

Jokaisenoikeudet ja toimiminen toisen alueella -julkaisu

Syventävää tietoa jokaisenoikeuksista (pdf 5 Mt, helda.helsinki.fi)