Vesillä retkeily

Vesillä retkeilyn suunnittelussa on otettava huomioon erityisesti turvallisuusasiat. Oikea varustautuminen, riittävät tiedot ja taidot sekä oikeanlainen asennoituminen luontoa ja muita ihmisiä kohtaan ovat olennaisia turvallisuuden ja retken onnistumisen kannalta.

Kolme melojaa melomassa samaan suuntaan.

Melontareitin valinta

Retkimelonnassa pyritään aina tekemään turvallinen reitinvalinta ja etsiytymään viipymättä saarten ja rantojen suojaan, jos olosuhteet muuttuvat uhkaaviksi. Meloessa tarkkaillaan muuta vesiliikennettä ja erityistä varovaisuutta vaativat väylien ylitykset. Aloittelevan melojan on viisasta välttää koskia, sillä niiden vuoro tulee aikanaan taidon karttuessa.

Retken suunnittelussa otetaan huomioon myös riittävän usein pidettävät tauot. Varsinkin kajakilla meloessa olisi viisasta rantautua noin tunnin välein jaloittelemaan.

Ryhmässä melominen on turvallisempaa, eikä yksin ole suositeltavaa lähteä melontaretkelle. Ryhmänä liikuttaessa lähellä seuraaminen eli peesaus myös nopeuttaa matkantekoa, kunhan vetovuorot jaetaan tasaisesti voimien mukaan. Lisäksi tuuli ja veden virtaussuunnat vaikuttavat etenemiseen; vastatuuleen melominen on raskasta, mutta pahin lienee voimakas sivutuuli, joka saattaa kaataa kanootin. Melontaretkellä huomioidaankin ennen kaikkea kulloinenkin säätila.

Melonnan lomassa on hyvä muistaa juoda ja tauoilla voi tarvittaessa haukata evästä. Jo ennen melomaan lähtöä kannattaa juoda pari desilitraa. Pidemmille melontaretkille valmistauduttaessa on ennen lähtöä hyvä tankata eli lisätä kehon hiilihydraattivarastoja syömällä tukevasti leipää, perunaa, riisiä tai spagettia ja makeaa jälkiruokaa. Lue lisää retkiruoasta.

Melojan varusteet

Retkimelojan pitää aina varautua siihen, että joutuu veden varaan. Melontaliivi on oltava vesillä aina yllä! Vaatteiden kastumisen varalta retkivarustukseen kuuluvatkin varavaatteet. Ne on pakattava vesitiiviiseen varustepussiin, jollaiseksi parhaiten soveltuu tarkoitukseen suunniteltu melontapussi.

Lue lisää kanootin ja melojan varusteista Melonta- ja soutuliiton verkkosivuilta (melontajasoutuliitto.fi) ja Luontoon.fi-sivustolta.

Muistilista melontaretken suunnitteluun

 • Valitse melontakohde ja -ajankohta.
 • Laadi varusteluettelo.
 • Hanki mahdollisesti puuttuva kalusto ja varusteet.
 • Tutustu karttoihin, reittiselosteisiin, merikortteihin.
 • Selvitä reitin kokonaispituus, korkeuserot ja virtaama sekä veden korkeus.
 • Selvitä melontaesteiden, kuten koskien, patojen, matalien siltojen yms. sijainti.
 • Kartoita aloitus- ja lopetuspaikat sekä melojien ja kaluston kulkuyhteydet niihin.
 • Selvitä reitin varrella olevat palvelut, kaupat, kioskit, ravintolat ym. sekä juomavedensaantimahdollisuus.
 • Huomioi myös nähtävyydet reitin varrella tai sen läheisyydessä.
 • Selvitä maanomistusolot ja mahdolliset maihinnousukiellot sekä hanki tarvittavat tulenteko- sekä leiriytymisluvat.
 • Arvioi matkanopeus.
 • Selvitä avunsaanti- ja yhteydenottopaikat sekä -välineet ja reitti-ilmoituksen jättöpaikka.
 • Arvioi ja mahdollisuuksien mukaan testaa retken osanottajien taso ja aiempi retkimelontakokemus.
 • Tarkista kalusto ennen lähtöä, jokaisella olisi hyvä olla kulkunopeudeltaan samanlainen kalusto ja hyväkuntoiset varusteet.
 • Suunnittele, miten toimitaan, jos retkellä on mukana sekä avokanootteja että kajakkeja.
 • Seuraa sääennusteita.
 • Tee muu tarvittava etukäteistutustuminen ja -tiedustelut.

Turvallinen vesiretkeily

Suomessa, tuhansien järvien ja ainutlaatuisen Itämeren maassa, on upeita kohteita vesiretkeilyyn. Vesillä on kuitenkin syytä kiinnittää erityistä huomiota turvallisuuteen. Muuten veneilijä voi aiheuttaa hengenvaarallisia tilanteita tai aineellisia vahinkoja sekä itselleen että muille vesillä liikkuville. Tämän takia on hyvien veneilytaitojen hankkiminen tärkeää.

Ennen retkeä

Retkellä

 • Liiku vesillä luonnon ehdoilla: retkeile roskattomasti, tee nuotio vain tulentekopaikoille ja pidä lemmikkieläimet kytkettyinä.  Jätä lintuluodot rauhaan pesimäaikana 1.4.–31.7. ja kierrä hylkeidensuojelualueet aina puolen merimailin ja 1.2.–15.6. välisenä aikana merimailin etäisyydellä luodosta 
 • Pidä pelastusliivit päällä vesillä
 • Seuraa sääennusteita ja ennakoi tuleva säätila. Tee sään mukaisia tarpeellisia reittimuutoksia
 • Arvioi voimasi ja taitosi suhteessa säähän ja reittiin
 • Älä käytä alkoholia vesillä: se voi viedä henkesi
 • Noudata väistämissääntöjä. Muista myös, ettei peräaaltosi turhaan vaikeuta muuta vesiliikennettä tai häiritse pesiviä lintuja

Jos joudut veden varaan