Suunnistaminen GPS-paikantimen karttapohjan avulla

Sijainnin määritys

Oman sijainnin määrittäminen GPS-paikantimeen tallennetun karttapohjan avulla on hyvin helppoa ja nopeaa, sillä musta osoitinnuoli näyttää koko ajan sijaintisi ja kulkusuuntasi karttapohjalla (osoitin voi olla erilainen eri valmistajien laitteissa). Vaikka käytössä olisi epätarkempikin kartta-aineisto, voi sen korkeuskäyrämerkintöjä verrata paperikartan merkintöihin ja päätellä siten oma sijaintinsa. Tämä on erityisen kätevä tapa, kun suunnistat paperikartan kanssa ja haluat tarkistaa sijaintisi nopeasti. Myös etukäteen tallennettujen reittipisteiden sijainnit näkee suoraan karttapohjalla.

Suunnistaminen

Myös suunnistaminen karttapohjalla varustetun GPS-paikantimen kanssa on kätevää, sillä karttapohjan päällä näkyy navigointiviiva omasta sijainnistasi valittuun navigointikohteeseen. Valittu navigointikohde voi olla etukäteen tallennettu reittipiste tai karttapohjalta valitsemasi kohde. Navigointiviivan lisäksi näet oman liikkumisesi piirtämän jäljen karttapohjalla, jolloin voit verrata oman jälkesi kulkusuuntaa navigointiviivan osoittamaan suuntaan ja tarvittaessa korjata kulkusuuntaasi. Riippuen kartta-aineiston tarkkuudesta, näet karttapohjalla myös mahdolliset maastoesteet, jotka sinun täytyy kiertää.

Mahdolliset ongelmatilanteet

Ongelmatilanteita karttapohjan avulla suunnistettaessa voi aiheuttaa karttapohjan kääntyminen kulkusuunnan mukaan. Maastossa kävely on monesti niin hidasta, että GPS tulkitsee kulkusuunnan muuttuneen ja karttapohja kääntyilee holtittomasti. Oman sijainnin ja kulkusuunnan hahmottaminen on tällöin hyvin vaikeaa ja kokenutkin suunnistaja menee hämilleen. Tämä ongelma voidaan välttää valitsemalla laitteen asetuksista, että karttapohjoinen on laitteen näytöllä aina ylöspäin. Jos olet kuitenkin tottunut suunnistamaan niin, että kartta on käännetty kulkusuuntasi mukaan, on parempi vaihtoehto kääntää laite kädessä sellaiseen asentoon, jossa näytölle piirtyvä jälki on itseesi päin, kuin antaa karttapohjan kääntyillä automaattisesti.

Kartta-aineistojen tarkkuus on kehittynyt ja nykyisin on saatavilla yksityiskohdiltaan paperikarttojen veroisia kartta-aineistoja. Kaikissa myynnissä olevissa karttapohjissa näin ei kuitenkaan ole, vanhemmista tuotteista puhumattakaan. Kartta-aineiston puutteiden huomioiminen on erityisen tärkeää, kun suunnistetaan huonolla näkyvyydellä ja onnettomuuden vaara on todellinen. Hyvissä olosuhteissa virhearviointien seuraukset vaikuttavat usein lähinnä retken mukavuuteen, mutta pitkä ylimääräinen lisäys päivämatkaan voi uuvuttaa kulkijan.

Suunnistaminen ilman navigointitoimintoa

GPS-paikantimen karttapohja mahdollistaa suunnistamisen myös ilman, että navigointitoimintoa tarvitsee käyttää. Suunnistaminen karttapohjalle piirtyvää jälkeä hyödyntämällä vie monesti riittävän tarkasti haluttuun suuntaan. Navigointitoimintoa tarvitsee käyttää vain kun pitää osua haluttuun paikkaan metrien tarkkuudella. Toisin sanoen, kohde on silloin hyvin pieni tai muuten vaikeasti havaittavissa esimerkiksi huonon näkyvyyden tai peitteisen maaston vuoksi.

Välimatkojen mittaaminen

Välimatkojen mittaaminen GPS:n karttapohjalta on hyvin helppoa. Siirrät vain valintanuolta karttapohjalla halutun kohteen luokse ja etäisyys kyseessä olevaan kohteeseen näkyy näytöllä. Tämä on kätevä ominaisuus, vaikka suunnistaisi paperikartan avulla, mutta haluaa selvittää jonkin etäisyyden tarkasti ja nopeasti. Voit esimerkiksi katsoa mikä on horisontissa näkyvä tunturi ja sen etäisyys, vaikka paperikarttasi ei yltäisikään sinne asti.

Paperikartan apuna tunturissa

GPS-paikantimen kartta-aineistosta on hyötyä myös silloin, kun käytössä oleva paperikartta on hyvin suurimittakaavainen. Esimerkiksi avotunturissa on kätevämpää käyttää 1:100 000 paperikarttaa, josta näkee ympärillä olevan maaston laajemmalta alueelta ja reitin valinta käy siten helpommin. Pienipiirteisissä maaston kohdissa, kuten kuruissa, suurimittakaavainen kartta ei ole tarpeeksi yksityiskohtainen tai yksityiskohdista on vaikea saada selvää. Tällöin GPS-karttapohjan tarjoamaa parempaa tarkkuutta voi hyödyntää suurentamalla näytöllä näkyvää karttapohjaa halutusta kohdasta.