Varusteiden kuivattaminen

Kostean vaatteen lämmönjohtokyky on 25-kertainen ilmaan verrattuna.  Kostea vaate ei lämmitä kehoa kunnolla. Tästä syystä varusteet pitää yrittää aina kuivattaa mahdollisimman hyvin.

Kuivatuksessa kosteuspitoisuus pyritään saamaan samaksi ympäristön kanssa. Kuivumisessa kosteutta haihdutetaan ja siinä auttavat lämpö ja liikkuva ilma.

Korkea lämpötila edesauttaa aina kuivumista, mutta tällöin on huomioitava mitä varusteita kuivatetaan. Varusteiden laittoa liian lähelle avotulta tai kaminaa on varottava.

Toinen kuivumiseen vaikuttava tekijä on ilman liike, mistä syystä esimerkiksi kämpässä on huomioitava ilmanvaihto. Kämpissä on tuuletusluukkuja, jotka on pidettävä auki. Katonrajassa olevasta luukusta ilma poistuu ja korvaava ilma tulee joko lattian rajasta tai pitämällä oviaukko auki. Tällöin on kuitenkin pidettävä kaminassa tulta. Erityisen tärkeää tuuletus on kun kämpässä on paljon ihmisiä ja kosteita vaatteita.

Jalkineet ja sukat ovat ensiarvoisen tärkeitä saada kuiviksi, sillä kuivat jalkineet ja kuivat sukat pitävät parasta huolta jaloista. Lämmin ilma, ja sen mukana kosteus, nousevat aina ylöspäin, mikä tulee muistaa myös jalkineita kuivatessa. Jalkineiden suuaukkoa ei saa peittää ja parhaan tuloksen saa kun lämmittää jalkineen pohjaa. Jalkineen kuivausasennossa on huomattava että kärkiosa ei saa olla ylöspäin, sillä silloin se saattaa jäädä kosteaksi.

Useat varusteet – varsinkin nahka ja nykyaikaiset keinomateriaalit – eivät kestä liiallista kuumuutta, mutta tarvittaessa nekin täytyy saada kuiviksi. Avuksi kannattaa virittää erilaisia telineitä, joilla voi parantaa esimerkiksi kenkien ilmanvaihtoa sekä jouduttaa ja parantaa kuivumista (mm. saappaan kärjet alaviistoon, jotta kosteus pääsee haihtumaan mahdollisimman hyvin). Märkiin jalkineisiin voi laittaa myös lämpimiä kiviä tai sanomalehtipaperia.

Jos kuitenkin joudut laittamaan jalkaasi märät jalkineet, kannattaa muistaa "muovipussit". Laita kuivaan jalkaan kuiva sukka, jalka ehjään muovipussiin ja vasta sitten kenkään. Näin jalkasi säilyy ainakin jonkin aikaa kuivana ja lämpimänä.

Älä kuivata märkiä varusteita makuupussissa, sillä makuupussi kerää märistä varusteista kosteutta ja sen eristyskyky huononee.