Retkeilykoulutus

Miksi kouluttautua?

Retkeilijä kulkee luonnossa usein ilman ulkopuolista apua turvautuen omaan lajiosaamiseensa ja vastaten omasta turvallisuudestaan. Koulutuksessa opitaan retkeilyn perustaitoja, kuten varusteiden valintaan ja niiden käyttöön liittyviä asioita sekä reitin suunnitteluun, leiriytymiseen ja tulentekoon liittyviä taitoja.

Valmiit retkeilykoulutukset antavat helpolla tavalla valmiudet turvallisten ja nautinnollisten retkien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Järjestöt kouluttajina

Retkeilykoulutuksia järjestävät eri järjestöt, joilla on paljon tietoa ja kokemusta retkeilystä. Koulutuksessa saa monipuolista tietotaitoa omatoimiseen retkeilyyn.

Suomen Latu ja Suomen Partiolaiset toteuttavat vuosittain erityyppisiä retkeilykoulutuksia. Suomen Latu tarjoaa sekä viikonlopun mittaisia lähiretkeilyn peruskursseja, että viikon mittaisia retkeily- ja opaskursseja. Suomen Partiolaiset järjestävät erätaitojen alkeis- ja jatkokursseja, joiden lisäksi on mahdollisuus syventää osaamistaan eräopaskurssilla.

Kuusi retkeilykoulutukseen osallistuvaa ringissä pihamaalla.

Eräopaskoulutus

Retkeilystä voi halutessaan opiskella myös ammatin itselleen. Monet oppilaitokset ympäri Suomen tarjoavat koulutusta erä- ja luonto-oppaan ammattitutkintoon. Eräopas voi työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai hakeutua esim. luonto- ja ohjelmapalveluyrityksen palvelukseen.

Tutkinnon suorittajista koulutetaan ammattioppaita työelämän tarpeisiin, joten työelämälähtöisyys on merkittävässä roolissa koulutuksen eri vaiheissa.

Valmistuttuaan oppaalla on hyvät erä- ja opastustaidot, riittävä luonnontuntemus sekä perustiedot yrittäjyydestä ja asiakaspalvelusta. Ammatissa toimiakseen eräoppaalta on hyvä löytyä edellä mainittujen tietotaitojen lisäksi kielitaitoa ja hyvää fyysistä kuntoa.

Kaupalliset palveluntarjoajat

Myös yritykset tarjoavat retkeilykoulutuksia. Yritykset järjestävät sekä valmiita että asiakkaiden toiveiden mukaisesti räätälöityjä koulutuksia. Asiakkaille räätälöityjen koulutusten hinta vaihtelee muun muassa keston ja sisällön mukaan.

Lue lisää