Kunnioita luontoa

Kansallispuistot, samoin kuin muut luonnonsuojelualueet, on perustettu ensisijaisesti luonnonsuojelua varten. Muistetaan siis liikkua ja toimia luonnossa sitä kunnioittaen.

Pyhä-Luoston kansallispuiston luontopolulla retkeilijät kulkevat koira hihnassa tuntureiden edustalla.

 • Retkeillessäsi lemmikin kanssa, pidä se aina kytkettynä.
  • Irti juoksevan lemmikin vaistot ovat valppaat, ja se saattaa aiheuttaa haittaa luonnonvaraisille eläimille, jotka piilottelevat kasvillisuuden seassa.
  • Keväällä ja alkukesästä myös lentokyvyttömät linnunpoikaset ovat vaarassa.
 • Jos poistut merkityiltä reiteiltä, varo tallaamasta herkkiä kasveja.
 • Valokuvaa vastuullisesti. Älä vahingoita luontoa paremman kuvan toivossa.
 • Säilytä kunnioittava etäisyys eläimiin ja niiden pesiin.
 • Rauhoitettujen eläinten ja kasvien tahallisesta vahingoittamisesta voi saada lainmukaisen rangaistuksen.
 • Älä ruoki eläimiä.
 • Ole vastuullinen sosiaalisessa mediassa ja verkossa. Varmista, että jakamasi GPS-jäljet ja sosiaalisen median sisällöt noudattavat suojelualueen sääntöjä.
  • GPS-jälkiä voit tallentaa omaan käyttöösi, mutta jos julkaiset niitä reittipalveluissa (kuten Gpsies.com tai Strava) niin varmista, että jäljet pysyvät sääntöjen mukaisilla kulkureiteillä. Varsinaiset reitit löytyvät aina Luontoon.fi-palvelusta.
  • Mieti, mitä julkaiset sosiaalisessa mediassa. Kannusta hienoilla luontokuvillasi muitakin retkeilemään retkietiketin mukaisesti. Esimerkiksi kuva kansallispuistossa irti juoksevasta koirasta antaa väärän käsityksen muille retkeilijöille, kuinka kansallispuistoissa tulee toimia.  
 • Kunnioita muita retkeilijöitä äläkä valokuvaa heitä ilman lupaa.
 • Droonien lennättämisessä luonnonsuojelualueilla tulee ottaa huomioon muun muassa seuraavaa:
  • Droonien lennättäminen on kielletty liikkumisrajoitusalueilla sekä lintujen tärkeillä pesimäalueilla (esimerkiksi saarilla, luodoilla ja merenlahdilla, joilla pesii lintuyhdyskuntia) ja tärkeillä levähdyspaikoilla. 
  • Selkärankaisten eläinten häirintä on luonnonsuojelualueilla kielletty, minkä takia droonien lennättäminen voidaan kieltää muuallakin, yleensä tapauskohtaisen harkinnan perusteella. 
  • Kansallispuistot ja monet muutkin luonnonsuojelualueet ovat myös tärkeitä ihmisten virkistäytymiskohteita, joita haetaan muun muassa luonnon rauhaa. Tällaisilla alueilla droonien lennättäminen ei ole yleensä suotavaa ja se voidaan kävijöille aiheutuvan häiriön takia kieltääkin. 
  • Jos droonia käytetään kuvaukseen tai ammattimaiseen toimintaan, sitä koskee muitakin kuin edellä mainittuja rajoituksia. 
  • Edellä todettu koskee myös muita pienlentolaitteita (lennokit tms). Lennättäjien vastuulla on selvittää mahdolliset alueelliset rajoitukset ja määräykset (droneinfo.fi)
 • Kivikasojen tekeminen vahingoittaa luontoa. Älä kuitenkaan pura kasoja, sillä joukossa saattaa olla myös arvokkaita muinaisjäännöksiä.
 • Tutustu jokaisenoikeuksiin, sekä rajoituksiin.