GPS-paikantimen reittipisteiden käyttäminen suunnistamisessa

Voit tallentaa haluamiesi paikkojen sijainnit GPS-paikantimen muistiin reittipisteinä. Reittipiste pitää sisällään vähintään sille annetun nimen ja paikan koordinaatit. Voit esimerkiksi tallentaa sijaintisi reittipisteenä GPS-paikantimen muistiin, jolloin voit hakeutua GPS-paikantimen avulla samaan paikkaan takaisin.

Reittipisteiden talletus ennen retkeä

Usein on tarve tallentaa reittipisteitä GPS-paikantimen muistiin etukäteen, jolloin voit hakeutua laitteen avulla halutun kohteen luokse. Esimerkiksi autiotupien koordinaatit voi olla ilmoitettu kartassa tai internetissä. Internetin sähköisten karttapalvelujen retkikartan (retkikartta.fi), tai karttapaikan (karttapaikka.fi) avulla voit helposti määrittää eri paikkojen koordinaatteja. Voit myös määrittää kohteen koordinaatit paperikartalta mittaamalla, mikä on usein käytännössä ainoa keino, kun olet jo maastossa.

Reittipisteet pitää syöttää laitteeseen oikeassa koordinaattijärjestelmässä. Jos pisteen koordinaatit on ilmoitettu eri koordinaattijärjestelmällä kuin GPS:n ja sen taustakartan, on helpointa muuttaa GPS-paikantimen koordinaattijärjestelmä reittipisteen tallentamisen ajaksi. GPS-paikannin muuttaa kaikki tallennetut reittipisteet automaattisesti aina valitun koordinaattijärjestelmän mukaisiksi.

Kulku paikantimen avulla reittipisteelle

Etukäteen tallennettujen reittipisteiden avulla on helpompi hakeutua haluttuun määränpäähän. Reittipisteitä selaamalla näet myös sen hetkiset etäisyydet ko. kohteisiin. GPS-paikantimen navigointinuoli osoittaa kulkiessasi suunnan ja etäisyyden linnuntietä valittuun kohteeseen. Huomioi kuitenkin, että GPS-paikantimen navigointinuoli ei osaa väistää mahdollisia maastoesteitä. Jos välissä on esimerkiksi vesistö tai kalliojyrkänne, neuvoo navigointinuoli ylittämään vesistön tai johdattaa sinut jyrkänteelle. Navigointinuolen ohjeisiin ei siten voi luottaa sokeasti, vaan järkevä reitti pitää miettiä kartan avulla. Jos suunnistat pelkän kartan ja kompassin avulla, voit merkitä GPS-koordinaattien avulla ilmoitetun paikan karttaan. Paikan määrittäminen tapahtuu samalla tavalla kuin oman sijainnin määrittäminen.

Reitin määrittäminen

Reittipisteiden avulla voi etukäteen määrittää reitin, jota pitkin haluaa navigoida. Reitti tallennetaan GPS-paikantimen muistiin antamallasi nimellä. Reitti määritetään valitsemalla siihen reittipisteitä halutussa järjestyksessä. Määritettyä reittiä voi navigoida kumpaankin suuntaan. Itse navigointi tapahtuu samalla tavalla kuin yksittäisen reittipisteen kanssa, jolloin navigointinuoli näyttää suunnan ja etäisyyden seuraavaan reittipisteeseen. Kun saavutat reittipisteen, GPS-paikannin valitsee automaattisesti seuraavaksi määritetyn reittipisteen ja navigointi jatkuu reittipisteeltä toiselle. Kahden reittipisteen väliä kuvaa termi leg.