Vetovöiden ja -aisojen tarkistus

Vetovyöstä tarkistetaan itse vyö, vyön kiinnitys ja säätö sekä vyön kiinnitys vetoaisaan. Rankimman rasituksen kohteeksi joutuvat aisan kiinnitysmekanismi sekä sen kiinnitys vyöhön. Jos vetoaisat on kiinnitetty narun avulla vetovyön muovisiin pesiin, joissa on köysilukot, silloin kannattaa tarkistaa, onko köysilukoissa murtumia ja ovatko köysilukon "hampaat" vielä pitävät sekä onko itse vyö kunnossa kiinnitysmekanismien kohdilla. Vyössä saattaa olla poikittaisia repeämiä kiinnityssolkien läpivientien kohdilla.

Vetoaisat kestävät vetoa, mutta eivät yleensä taivutusta. Veto otetaan vastaan joko itse aisoilla tai niiden sisällä olevalla narulla. Vetoaisoihin kohdistuu puristusvoimaa silloin, kun ahkio pyrkii ajautumaan vetäjän päälle, sekä taivutusta ja vääntörasitusta, kun ahkio pyrkii sivusuuntaan käännöksissä tai kaatuu esimerkiksi sivurinteessä. Aisojen kiinnitysmekanismi itse ahkioon ottaa vastaan kaikki nämä voimat jopa siten, että rasitus voi olla pääosin vain toisen aisan kohdalla.

On hyvä tarkistaa, onko aisoissa murtumia ja ovatko aisojen jatkokset kunnossa. Murtumia voidaan esimerkiksi lastoittaa tukemalla murtumakohta kahden halkaistun putken väliin tai tietysti vaihtaa koko murtunut aisa uuteen tapauksesta riippuen. Jos aisassa on vetonaru ja se on selvästi kulunut yhdestä kohtaa, niin silloin voi aisan sisällä olla jokin narua vahingoittava roso tai muu epäjatkuvuuskohta, joka on poistettava. Vetonaru voi olla liian kulunut köysilukon kohdalta, jolloin naru on syytä vaihtaa. Tarkistettavat kohdat aisojen kiinnityksessä ahkion runkoon riippuvat kiinnitysmekanismista. Esimerkiksi joissain ahkioissa kiinnitys on toteutettu kiinnityskoukuin ja aisaremmein. Yleensä aisaremmit hajoavat, mutta kannattaa tarkistaa myös, ovatko koukut kunnolla kiinni ja muuten ehjät.