Retkeilyluvat

Luonnon käyttämiseen jokaisenoikeuksien sallimissa rajoissa ei tarvita maanomistajan lupaa eikä oikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään. On kuitenkin useita harrastuksia ja muuta luonnonkäyttöä, jotka eivät kuulu jokaisenoikeuden piiriin. Muuhun kuin jokaisenoikeuksin kuuluvaan toimintaan tarvitaan aina maan tai vesialueen omistajan, haltijan tai viranomaisen lupa. Jotkin luvista voivat olla myös maksullisia.

Retkeilijä valokuvaa kesäistä maisemaa Hiidenportin kansallispuiston rotkolaaksossa.

Luvan vaativaa luonnonkäyttöä ovat muun muassa

  • kalastus
  • metsästys
  • maastoliikenne, kuten moottorikelkkailu
  • tulenteko muualla kuin sille osoitetulla paikalla
  • erilaisten tapahtumien, kuten leirien, kilpailujen ja roolipelien, järjestäminen.

Luonnonsuojelualueet

Luonnonsuojelualueilla, joilla jokaisenoikeuksia on rajoitettu, voidaan suojelumääräyksien vastaiseen toimintaan myöntää lupa vain erityistapauksissa, kuten tutkimustarkoituksessa. Lupa myönnetään silloin, kun tutkimuksesta ei ole haittaa lajeille, elinympäristöille, suojelualueen hoidolle ja muulle käytölle. Valokuvaaminen luonnonsuojelualueilla on sallittua liikkumisrajoitusten puitteissa, edellyttäen, ettei siitä aiheudu haittaa tai häiriötä eläimistölle tai kasvillisuudelle. Rakennelmien pystytys kuvausta varten vaatii aina luvan.

Lue lisää