Oman sijainnin määrittäminen kartalla GPS-paikantimen avulla

GPS-paikannin ilmoittaa sijaintinsa (X) pohjois- ja (Y) itäkoordinaateilla. Koordinaatistoja on olemassa useita ja haluttu koordinaatisto/mittayksikkö valitaan laitteen asetuksista. GPS-paikantimen koordinaatisto pitää olla sama kuin karttaan merkitty koordinaatisto, jotta sijainti määrittyy oikein.

Suomalaisissa kartoissa on perinteisesti käytetty suorakulmaista KKJ-yhtenäiskoordinaatistoa, mutta uusissa maastokartoissa on siirrytty käyttämään uutta ETRS-TM35FIN-koordinaatistoa, jonka koordinaateista puhutaan myös EUREF-FIN koordinaatteina. Gps-paikantimen asetuksissa KKJ-koordinaatistoa vastaa nimitys Finnish Grid, kun taas EUREF-FIN-koordinaatiston nimitys asetuksissa on UTM Grid.

GPS-satelliittien käyttämä koodinaattijärjestelmä on WGS84 ja sitä käytetään usein geokätköjen koodinaatteja ilmoitettaessa. WGS84-koordinaatit ilmoitetaan tavallisesti muodossa HDDD MM.MM (asteina, minuutteina ja minuutin desimaaleina, desimaalien määrä voi vaihdella). Myös muotoa HDDD.DDDD näkee käytettävän. Uusissa maastokartoissa WGS84-koordinaatit on esitetty sinisellä ruudukolla.

Suomalaisissa maastokartoissa KKJ-yhtenäiskoordinaatisto tai uudemmissa kartoissa ETRS-TM35FIN-koordinaatisto on merkitty punaisella ruudukolla. Ruudukon jokainen pysty- ja vaakaviiva on merkitty kolme- tai nelinumeroisella koordinaattitiedolla, joka ilmaisee nollapisteen etäisyyttä kilometreinä. GPS-paikannin ilmoittaa sijainnin kuitenkin seitsemällä numerolla, jolloin kolme viimeistä numeroa ovat metrejä, esimerkiksi sijaintitieto KKJ-yhtenäiskoordinaatistossa:

  • N 6952637 = 6952 km 637 m (etäisyys pohjoiskoordinaatin nollapisteestä päiväntasaajalta)
  • E 3487987 = 3487 km 987 m (etäisyys itäkoordinaatin nollapisteestä 3500 km 27° pituuspiiriltä länteen).

ja saman pisteen sijaintitieto ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa:

  • N 6949724 = 6949 km 724 m (etäisyys pohjoiskoordinaatin nollapisteestä päiväntasaajalta)
  • E 487821 = 487 km 821 m (etäisyys itäkoordinaatin nollapisteestä 500 km 27° pituuspiiriltä länteen).

Huomaa, että KKJ-yhtenäiskoordinaatiston ja ETRS-TM35FIN-koordinaatiston pohjoiskoordinaatti poikkeaa vain muutaman kilometrin, mutta itäkoordinaatti poikkeaa noin 3000 km.

KKJ -esimerkkitapauksessa oman sijainnin määritys kartalla tapahtuu mittaamalla

  • 637 metriä pohjoiseen vaakaviivasta nro 6952
  • 987 metriä itään pystyviivasta nro 3487

ETRS-TM35FIN -esimerkkitapauksessa oman sijainnin määritys kartalla tapahtuu mittaamalla

  • 724 metriä pohjoiseen vaakaviivasta nro 6949
  • 821 metriä itään pystyviivasta nro 487

Käytännössä usein riittää, että arvioi metrilukemat kartalla silmämääräisesti, jolloin sijainnin määritys ei vie paljoa aikaa ja voi keskittyä enemmän kulkemiseen. Esimerkiksi 637 metriä on noin 2/3 viivojen välisestä etäisyydestä ja 987 metriä on jo melkein seuraavan viivan kohdalla.

Jos ilmoitat sijainnin koodinaateilla jollekin toiselle, ilmoita myös käyttämäsi koordinaatisto.

Jos pidät GPS:ää tavallisesti pois päältä, kestää jonkin aikaa, ennen kuin laite on saanut yhteyden satelliitteihin ja ilmoittaa todellisen sijaintinsa. Odota, kunnes laitteen näyttämä sijainti ei muutu kuin muutaman metrin verran. Sen jälkeen voit käyttää sijaintitietoa. Epätarkkuus on laitteesta ja satelliittiyhteyksistä riippuen tavallisesti 2–15 metriä. Korkeus merenpinnasta -tiedossa voi olla enemmänkin virhettä.

Vanhimmissa malleissa sijainnin määritys nopeutuu, jos laitteelle kerrotaan sen sijainti karkeasti. Tilanne tulee eteen vain, jos laite on ollut edellisen kerran päällä esimerkiksi toisella puolella Suomea tai sen muisti on tyhjentynyt paristojen tyhjennyttyä.

Lue lisää