Kotateltat ja telttasaunat

Viime vuosina yleistyneisiin kotatelttoihin ja telttasaunoihin sovelletaan leiriytymistä koskevia sääntöjä.

Kansallispuistoissa ja muilla valtion luonnonsuojelualueilla, joilla leiriytyminen on sallittu vain karttaan ja maaston merkityillä, huolletuilla tauko- ja tulentekopaikoilla, telttakamiinan ja muun majoitteen tulisijan käyttö on pääsääntöisesti mahdollista merkityillä paikoilla käyttäen omia, mukana tuotuja puita. Poikkeuksia kuitenkin on, joten aluekohtaiset säännöt on tarkistettava etukäteen retkikohteen Ohjeet ja säännöt -sivuilta. 

Suurten kansallispuistojen syrjäosat, erämaa-alueet ja muut valtion alueet, joilla tilapäinen leiriytyminen on vapaata, telttasaunan ja kotateltan tulisijan käyttö on pääsääntöisesti mahdollista omilla puilla. Tämän lisäksi valtion mailla Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Pohjois-Karjalassa majoitteen tulisijan lämmityksessä voi käyttää kuivia oksia, risuja ja pieniä juurakoita. Tämä ei kuitenkaan päde alle puolen kilometrin etäisyydellä huolletusta tulentekopaikasta.

Osa majoitteiden tulisijoista on rakenteeltaan avotuliin verrattavia, jolloin niihin sovelletaan avotulentekoa koskevia määräyksiä ja ohjeita. Tulisijan käyttäjän tulee huolehtia myös tuhkasta ja sen paloturvallisesta käsittelystä. Telttasaunan kiuaskivet saunojan on tuotava matkassaan eikä niitä saa kerätä paikan päältä. Puolijoukkueteltat ja muut isommat tulisijalliset majoitteet liittyvät usein tapahtumiin ja niiden käyttäminen leiriytymisessä edellyttää tapahtumailmoituksen tekemistä

Ota huomioon leiriytyessäsi: