Polttoaineet ja turvallisuus

Retkikeittimet toimivat spriillä, kaasulla, bensiinillä, petrolilla eli lamppuöljyllä tai puulla. Lisäksi markkinoilla on monipolttoainekeittimiä, joissa samaan keittimeen käy useita polttoainevaihtoehtoja.

Spriikeittimiin tarvittavia nestemäisiä polttoaineita on helposti saatavilla huoltoasemilta Pohjoismaissa. Kaasukeittimiin tarvittavia kaasusäiliöitä saa retkeilyliikkeistä sekä suurimmista tavarataloista ja huoltoasemilta. On hyvä pitää mielessä, että kaasuissa käytetään erilaisia standardeja niin Suomessa kuin ulkomailla. Petrolia ja bensiiniä saa kaikilta huoltoasemilta sekä Suomesta että ulkomailta. Sopivaa puuainesta, eli maassa olevia irrallisia oksia tms., puukeittimeen löytää yleensä joka paikasta, paitsi alueilta, joilla ei ole puuta tai se on lumen peitossa.

Leimahduspiste

Retkeilijän kannalta tärkein polttoaineiden ominaisuus on leimahduspiste. Sillä tarkoitetaan alinta lämpötilaa, jossa nesteen pinnasta normaali-ilmanpaineessa erottuu niin paljon höyryä, että se muodostaa syttyvän höyry-ilmaseoksen, kun se saa liekkikosketuksen. Erittäin helposti syttyviä palavia nesteitä ovat ne, joiden leimahduspiste on alle +21 C. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi bensiini n. –40 C, etanoli (sprii) +12 – +13 C ja nestekaasu (propaani –104 C). Lamppuöljy eli valopetroli on turvallisin kaasu- ja nestepolttoaineista, koska sen leimahduspiste on +55 – +60 C.