Ahkion kunnon tarkistus, huolto ja kuljetus

Ahkion käyttö ja ennaltaehkäisevä tarkistus

Jos mahdollista, kannattaisi reitin valinnassa välttää sivurinteitä, ryteikköjä ja muita vastaavia riskimaastoja. Pehmeässä lumessa voi olla tarpeen käydä ensin hiihtämässä "ränni" ilman ahkiota, tämä säästää sekä ahkiota että retkeilijää.

Kaksi miestä huoltavat ahkiota.

Liian jyrkissä käännöksissä saattavat aisat hajota. Aisojen vetonarua on syytä pitää kireällä ja siirtää joka päivä hieman, ettei naru kulu yhdeltä kohtaa liikaa. Aisan kiinnitysremmien tulee olla myös kireällä, ilman klappia. Ahkio tulisi lastata siten, että painopiste on mahdollisimman alhaalla ja keskellä, jotta ahkion kulku olisi vakaampaa. Tarkistamalla vaelluksilla ahkio rutiininomaisesti joka päivä, välttyy monelta vialta jo etukäteen.