Pidä lemmikkisi kytkettynä – Olette lemmikkisi kanssa vieraina toisten kotona

Piirroskuva. Ison männyn juurella on poro vasoineen.

Koira on pääsääntöisesti pidettävä kytkettynä kaikkialla muualla paitsi omalla pihalla ja koirapuistoissa. Luonnonsuojelualueilla lemmikkien tulee olla aina kytkettyinä. Vain poro- ja metsästyskoirat sekä virkatöissä olevat koirat saavat olla työssään ilman hihnaa.

Huolehdi, ettei koirasi pääse irti

  • Irrallaan olevat koirat voivat aiheuttaa vahinkoa eläimille ja häiritä esimerkiksi pesintää karkottaen emon, keskeyttäen haudonnan tai poikasista huolehtimisen.
  • Huolehdi, ettei metsästyskoirasi hätyytä poroja tai pääse poroaitauksiin eikä aiheuta häiriötä muillekaan eläimille.
  • Omistaja on aina korvausvelvollinen lemmikin aiheuttamista vahingoista. Esimerkiksi poroille aiheutuneet vahingot voivat olla huomattavia. Paras keino vahinkojen ehkäisemiseksi on noudattaa koirien kiinnipitoa koskevaa lainsäädäntöä (paliskunnat.fi).
  • Metsästyskoiran koulutukseen tarvitset maanomistajan luvan. 

Älä lähesty poroja koiran kanssa

  • Poro pitää koiraa petoeläimenä ja pelkää sitä. Koira voi näännyttää ja jopa tappaa poron.
  • Irrallaan oleva koira voi hajottaa porotokan tai ajaa sen väärälle laidunalueelle ja aiheuttaa poronhoitajille ylimääräistä työtä ja kuluja. 
  • Koira voi säikäyttää tiineen vaatimen aiheuttaen sille keskenmenon ja vasan kuoleman, vaikka koira olisi vain innostunut poroista.

Huolehdi myös koirasi hyvinvoinnista

  • Irti päässyt koira voi eksyä vieraassa ympäristössä, pudota jäihin tai muuten vahingoittua. 
  • Uudessa ympäristössä kilttikin koira voi toimia tavallisesta poiketen ja aiheuttaa suurta vahinkoa.

Tutustu Järjestyslain (finlex.fi), Metsästyslain (finlex.fi) ja Poronhoitolain (finlex.fi) säädöksiin.

Lue lisää