Retkikohteita Ruotsissa

Alueet

Ruotsissa on runsaasti erilaisia retkeilyyn soveltuvia alueita sekä avotunturissa että metsäisillä seuduilla. Monella alueella tai alueen läpi kulkee merkittyjä retkeilyreittejä. Pinta-alaltaan suurimmat alueet sijaitsevat Pohjois-Ruotsissa.

Retkeilyreitit

Ruotsissa merkittyjä retkeilyreittejä on yhteensä yli 16 000 km, joista tunturialueilla on noin
5 500 km. Reittien varsilla on tupia, tulentekopaikkoja, pitkospuita ja siltoja sekä muita retkeilyn palvelurakenteita.

Reittimerkinnät

Avotunturissa talvireitit ja yhdistetyt talvi-kesäreitit on merkitty ristiviitoilla. Usein talvireittiä pitkin kulkee myös moottorikelkkailureitti. Viitat on sijoitettu 40 metrin välein, jotta ne näkyisivät huonossakin säässä. Reitin suunnan muutokset on osoitettu tuplaristeillä. Kesäreitit on yleensä merkitty maalimerkeillä. Molempien reittityyppien lähtöpaikoilla ja risteyksissä on selvät reittiviitat etäisyyksineen ja paikannimineen. Kesällä kannattaa olla tarkkana, että seuraa kesä- eikä talvireittiä, sillä talvireitit kulkevat usein soiden ja vesistöjen yli. Metsäisillä alueilla reitit on merkitty viitoilla ja maalitäplillä.

Reittimerkki lumisella tunturin rinteellä.

Vesistöjen ylitys

Reitillä olevat vesistöt ylitetään yleensä silloilla, soutuveneillä tai maksullisilla moottorivenekyydeillä. Soutuveneylityksissä on yleensä käytettävissä kaksi tai kolme venettä. Retkeilijän on itse huolehdittava siitä, että kummallekin rannalle jää vähintään yksi vene ylityksen jälkeen.

Suurempien järvien yli voi olla maksullinen moottorivenekuljetus. Kuljetukset voivat toimia aikataulun mukaisesti tai ne pitää tilata erikseen.

Kaksi ylitykseen tarkoitettua soutuvenettä rannalla.

Vaativuus

Tunturialueilla hyvällä polulla etenemisvauhti on yleensä 3 - 4 kilometriä tunnissa. Lisäksi matka-aikaan on syytä lisätä puolisen tuntia jokaista 300 metrin nousua kohden. Tämän lisäksi on useimmille reiteille tai reittiosuuksille annettu ohjeellisia patikointiaikoja, joihin tauot eivät sisälly. Usein ohjeajat ovat kuitenkin liian optimistisia normaalikuntoiselle retkeilijälle. Kannattaakin seurata, miten oma etenemisvauhti suhteutuu annettuihin arvoihin, jotta saa itselleen kalibroituja ohjeaikoja.