Kunnioita saamelaista kulttuuriympäristöä

Piirroskuva. Aikuinen ja lapsi seisovat tunturin reunalla ja katsovat alas laaksoon, jossa on asutusta, poroja, poroaita ja järvi.

Erämaat eivät ole koskemattomia, vaan ne ovat saamelaisten kotiseutua, perinteisten elinkeinojen ja saamelaisyhteisöjen arkipäivän kulttuuriympäristöä. 

Saamelainen kulttuuriympäristö muodostuu näkyvästä ja näkymättömästä

 • Näkyvää on rakennusperintö, muinaisjäännökset ja saamelaiselinkeinojen synnyttämät perinnemaisemat (siida.fi)
 • Perimätieto antaa maisemalle merkityksen ja siirtyy sukupolvien ketjussa kertomuksina, paikanniminä ja perinteisenä saamelaismusiikkina: joikuna, livđenä ja leuʹddina. 
 • Joiku eli luohti on pohjoissaamelaista, livđe inarinsaamelaista ja leuʹdd kolttasaamelaista musiikkia (oktavuohta.com).

Kunnioita saamelaista kulttuuriympäristöä

 • Huomioi saamelaisten pyhät paikat ja noudata hyviä käyttäytymistapoja. 
  • Esimerkiksi Inarin Ukonsaareen eli Ukkoon voi tutustua järveltä saarelle nousematta ja kunnioittaa tällä tavalla pyhää paikkaa. 
  • Älä vahingoita kulttuuriympäristöä ja siellä sijaitsevia kulttuuriperintökohteita – saa katsoa mutta ei kajota.
  • Älä pidä kulttuuriympäristöä vieraskirjana kirjoittamalla seiniin, maahan tai muodostamalla kivistä sanoja tai kasoja.
  • Anna kivien, rakenteiden ja vanhojen reittimerkintöjen olla sijoillaan. 

Huomioi kotirauha ja paikallisten erityisoikeudet

 • Kotirauha koskee kotia, pihaa ja pihapiirin poroaitausta. Kotirauha suojaa myös poro- ja kalastuskämppää, lomamökkiä, yksityisen omistamaa laavua ja kotaa piha-alueineen, joiden yksityisyyttä tulee kunnioittaa.
 • Paikallisilla voi olla erityisoikeuksia, jotka saattavat poiketa omista oikeuksistasi. Paikallisilla on usein hyvä perusteltu syy laajemmille oikeuksille, jotka koskevat mm. maastoliikennettä, kalastusta ja metsästystä. 
 • Noudata yleisellä paikalla valokuvatessasi hyviä tapoja. Pyydä lupa, jos haluat kuvata henkilöä. 

Älä muuta maisemaa toiminnallasi tai jätä jälkeä vierailustasi!

Lue lisää