Tulipalo

Toimi ripeästi

Retkeillessä voivat vaatteet ja teltta syttyä palamaan. Jos vaatteet ovat syttyneet, pitää heti tukahduttaa tuli ja samalla suojata kasvot. Telttapalossa pitää nopeasti rynnätä ulos ja ottaa keitin mukaan, jos se on aiheuttanut palon. Sen jälkeen pitää nopeasti sammuttaa tuli, ennen kuin se ehtii kasvaa liian suureksi.

Myös metsäpalon syttyessä on nopea toiminta tärkeää. Mikäli et ole yksin paikalla, lähetä joku hälyttämään palokunta ja muut esimerkiksi tuoreilla oksilla tukahduttamaan tulta tai ainakin estämään tulen leviämistä.

Lue lisää

Hälytä, pelasta, sammuta, rajoita

Tulipalo on helppo sammuttaa aivan alkuvaiheessa. Toimi nopeasti ja harkitusti, huomaat kyllä heti, pystytkö tekemään palon leviämiselle mitään. Tukahduttaminen esim. sammutuspeitteellä on varmin keino. Sulje ovet ja ikkunat, se hidastaa palon leviämistä.

Pelasta ensin ihmiset. Hanki paikalle apua hätänumerosta 112. Kun palokunta saapuu paikalle, kerro tilanne: onko ihmisiä vielä vaarassa, missä on räjähdysherkkiä tai kaasuuntuvia aineita jne. Noudata itse sammutusta johtavan henkilön ohjeita.

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.