Kartan lukeminen

Kartan suuntaaminen

Kartan suuntaaminen helpottaa kartanlukua ja maaston hahmottamista. Kartta suunnataan maaston mukaisesti eli siten, että maastossa oikealla olevat kohteet ovat kartassa oikealla ja vasemmalla puolella olevat vasemmalla. Kartan suuntaamisessa on apua teistä, sähkö- ja puhelinlinjoista, ojista tai muista suorista linjoista. Niiden avulla karttaa käännetään niin, että oman olinpaikan ja jonkun etäämmällä näkyvän kohteen välinen linja on samassa asennossa maastossa kuin kartalla. Kartan voi suunnata myös kompassin avulla. Kun kartta on suunnattu oikein, sen yläreuna on aina kohti pohjoista.

Suunnistuskartta ja kompassi retkeilijän käsissä.

Kartan lukeminen

Huolellinen kartan lukeminen on suunnistamisen avaintaito ja luonnossa liikkujan turva. Seuraamalla karttaa ja vertaamalla sitä ympäröivän maaston piirteisiin, tunnetaan oma sijainti kaiken aikaa. Paikallistaminen helpottuu, jos pidetään peukaloa kartalla lähellä olinpaikkaa. Tämä yleensä vaatii sen, että karttaa täytyy vähän taittaa. Matkan edetessä peukaloa siirretään aina olinpaikan mukaan. Kartalta on hyvä lukea kuljettavaa reittiä jo ennakkoon, tällöin osataan odottaa tulevia maaston piirteitä ja huomataan nopeammin mahdollinen reitiltä harhautuminen.

Maastossa, jossa on vähän kiintopisteitä, kannattaa käyttää kompassisuunnalla kulkua kartan lukemisen tukena. Kompassisuunnalla voi kulkea joko koko osuuden tai vain pienen osan sitä.

Lue lisää