Köysi, kirves, saha ja puukko turvallisuusvarusteina

Monikäyttöisyys on aina ollut tärkeä ominaisuus retkeilijän varusteissa. Monia varusteita voidaan niiden varsinaisen käyttötarkoituksen lisäksi käyttää turvallisuusvarusteina. Varusteiden alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poikkeavaa käyttöä tulee kuitenkin harkita tarkasti. Varusteet saattavat vahingoittua, jos niitä käytetään muuhun kuin varsinaiseen käyttötarkoitukseensa. Kirveestä saa retkioloissa nopeasti kehnon kuokan, mutta kuokan muuttaminen takaisin kirveeksi vaatii aikaa ja vaivaa.

Köysi

Köyttä tai narua kannetaan usein mukana majoitteen pystytystä varten, kuivatus- tai pyykkinaruksi, tai yksinkertaisesti tavaroiden sitomiseen. Köysi on myös tarpeellinen turvallisuusvaruste vesistöjen ylityksissä, kiipeämisessä ja laskeutumisessa. Köyden avulla voi ryhmän pitää turvallisesti yhdessä sumussa tai pimeydessä. Köyttä voi myös käyttää yksinkertaisena viestintävälineenä hankalissa olosuhteissa. Talvivaelluksella voidaan alamäessä köydellä ohjata ja varmistaa painavaa ahkiota perästä.

Kirves, saha ja puukko

Polttopuun ja sytykkeiden tekemiseen retkeilijä kantaa mukanaan puukon lisäksi usein kirvestä ja sahaa. Näillä työkaluilla syntyy myös tarvittaessa tuulensuoja tai vaikkapa havulaavu. Puukko on alun perin toiminut myös monikäyttöisenä ruokailuvälineenä ja retkeilijällä se edelleen usein korvaa erillisen ruokailuun tarkoitetun veitsen. Pulaan joutuessaan retkeilijä voi pelastaa henkensä vetämällä itsensä ylös avannosta puukkoa naskalin korvikkeena käyttäen.

Talvella vettä saadakseen voi retkeilijä joutua tekemään avannon. Avanto helpottaa myös kalastamista, vaikka suotuisissa olosuhteissa kalastaa voi jään läpi kolkkaamallakin. Kirvestä käytetään sekä avannon tekemiseen että kolkkakalastukseen. Jään paksuudesta riippuen avantoa on helpompi suurentaa sahalla.

Metsästäjän käytössä terävät työkalut helpottavat saaliin käsittelyä. Kirvestä ja sahaa on perinteisesti myös käytetty pituuden ja painon mittaamisessa, mutta tämäkin vaatii käyttäjän perehtymistä asiaan ennakolta.