Reittien vaativuusluokittelu

Reittiluokituksen ja reittikuvauksen tarkoituksena on antaa luonnossa liikkujalle oleelliset tiedot reitistä. Luokituksen avulla matkailija tai retkeilijä voi vertailla eri reittejä ja valita itselleen sopivimman. Kun reitistä on kattavat perustiedot, on helpompi myös varustautua oikein ja kulkeminen on turvallisempaa.

Pieni osa Metsähallituksen ylläpitämistä reiteistä on luokiteltu käyttäen Suomen Ladun Suomen ulkoilureittien luokitusjärjestelmää (suomenlatu.fi), mutta sen käytöstä ollaan luopumassa. Pääpaino on jatkossa reittien kuvauksella, niin että kukin kävijä löytää itselleen sopivan reitin. Maastossa voi kuitenkin edelleen näkyä reittiluokituksen merkintöjä, joissa helpon reitin tunnuksena on sininen ympyrä, keskivaativan punainen neliö ja vaativan musta kolmio.

Metsässä puinen opastustaulu alueen reiteistä.

Esteettömät reitit

Esteettömien reittien vaativuudesta ja ominaisuuksista lisätietoa Luontoon.fi/esteeton.

Esteetön pitkospolku puiden keskellä.