Punkaharjun ohjeet ja säännöt

Punkaharjun luonnonsuojelualue on perustettu valtakunnallisesti arvokkaan harjuluonnon ja kansallismaiseman suojelemiseksi. On tärkeää, että perehdyt alueeseen jo ennalta, ja valmistaudut retkelle huolella tutustumalla alueen ohjeisiin.

Kunnioita luontoa
Lemmikit
Liikkuminen
Leiriytyminen
Tulenteko
Roskaton retkeily
Kalastus
Marjastus, sienestys ja kasvien keräily
Pyöräily
Ratsastus
Muut säännöt ja ohjeet
Muu kielletty toiminta
Sesonkiajat
Turvallisuus

Kunnioita luontoa

Punkaharjun luonnonsuojelualueen retkeilyä ohjataan järjestyssäännöllä. Toimitaan ja liikutaan siis luonnossa sitä kunnioittaen. Tutustu Retkietikettiin.

Ethän jaa netissä sisältöä, jossa rikotaan luonnonsuojelualueen sääntöjä.

Lemmikkieläinten vapaana pitäminen on kielletty. Lemmikit ovat tervetulleita luonnonsuojelualueelle, mutta ainoastaan kytkettynä.

Liikkuminen

Luonnonsuojelualueella saa liikkua vapaasti jalan, hiihtäen ja vesikulkuneuvolla (lukuun ottamatta huviajelua vesiskootterilla tai vastaavalla).

Leiriytyminen

Leiriytyminen luonnonsuojelualueella on kiellettyä.

Tulenteko

Tulenteko luonnonsuojelualueella on kiellettyä.

Lähin tulentekopaikka sijaitsee Laukansaaren pohjoisrannalla Punkaharjun Tutkimuspuistossa.

Roskaton retkeily

Punkaharjun luonnonsuojelualueella ei ole sekajäteastioita maastossa. Vie mennessäsi se, minkä toit tullessasi.

Ruoantähteet ja muut biojätteet voi jättää taukopaikan kuivakäymälään.

Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla tai tuvan tulisijassa. Muita jätteitä, kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia, ei saa polttaa nuotiossa, koska niistä voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyllisiä kaasuja.

Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Kalastus

Onkia ja pilkkiä voi jokaisenoikeudella.  

Viehekalastusta varten pitää 18-69 vuotiaiden maksaa kalastonhoitomaksu (eraluvat.fi). Jos kalastat useammalla kuin yhdellä vavalla tarvitset lisäksi Metsähallituksen Etelä-Suomen vapaluvan nro 7413 (eraluvat.fi) tai Puruveden viehekalastusalueen luvan. Luvat voi ostaa Eräluvat-verkkokaupasta (eraluvat.fi).

Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi!

Marjastus, sienestys ja kasvien keräily

Marjojen ja ruokasienten poimiminen on sallittua.

Muiden kuin ruokasienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen on kielletty. Villiyrttien kerääminen on siis kielletty.

Pyöräily

Pyöräily on sallittua Topeliuksen polulla, Hakin kierroksella, Puulajireitillä ja alueen teillä sekä Pususillan kautta välillä Lusto-Harjutie. 

Ratsastus

Ratsastus on kiellettyä.

Muut säännöt ja ohjeet

Muu kielletty toiminta Punkaharjun luonnonsuojelualueella

  • Metsästys ja muu eläinten tappaminen, pyydystäminen ja hätyyttäminen sekä pesien häirintä ja hävittäminen.
  • Maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen.
  • Selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen. 
  • Moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta.
  • Roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen.
  • Luonnonsuojelualueella olevien koealojen, muinaismuistojen, rakennusten, opasteiden tai muiden rakennelmien turmeleminen.
  • Muita ihmisiä häiritsevä toiminta.
  • Ilma-alusten laskeutuminen.

Sesonkiajat

Punkaharjun vilkkainta sesonkikautta on keskikesä juhannuksesta elokuun alkuun saakka.

Turvallisuus

Tutustu retkikohteeseen ennakkoon. Reitillä pysyttely sekä sääennusteiden ja varoitusten (ilmatieteenlaitos.fi) seuraaminen auttaa retken onnistumisessa.

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää 

Erätarkastajat valvovat luontokohteita

Kaksi ihmistä seisoo vaaran laella moottorikelkkailuvaatteissa. Taustalla on avoin maisema.

Erävalvonta (eräluvat.fi) on palvelu- ja valistustyötä suomalaisen luonnon hyväksi. Erätarkastajan tehtävänä on valvoa laillisuutta ja luvallisuutta valtion alueilla tapahtuvassa toiminnassa ja luonnon käytössä.

Kun havaitset rikkomuksen tai epäilet rikkomuksen tapahtuneen, voit ilmoittaa havaintosi erätarkastajalle (eräluvat.fi). Toivomme, että jätät ilmoituksen yhteydessä yhteystietosi, mutta voit jättää ilmoituksen myös nimettömänä.