Neitvuoren-Luonterin palvelut

Asiakaspalvelu ja opastus

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Neitvuorella-Luonterilla

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

 • Anttolassa on kauppoja ja kahvioita ja sinne on maanteitse matkaa Neitvuorelta 22 km. Anttolaa lähin retkisatama on Kaijatsaaressa.
 • Myös Siikakoskella on kauppa, ja sinne on maanteitse matkaa Neitvuorelta noin 15,5 km. Luonterilta pääsee Siikavedelle, josta on venereitti Pälpäsalmen kautta Enovedelle, jonka Suurrannasta on tieyhteys (4 km) Siikakoskelle. Meloen pääsee suoraan Siikakoskelle asti.

Tulentekopaikat ja keittokatokset

Neitvuorella

 • Tulentekopaikat sijaitsevat Hiidenmaan tilan yhteydessä noin 200 m:n sekä 1 km:n päässä pysäköintialueelta pohjoiseen Hiijje silimukka retkeilyreitin varrella.

Luonterilla

 • Tulentekopaikat sijaitsevat kaikissa retkisatamissa. Useissa retkisatamissa on tulentekopaikan lisäksi keittokatos.
 • Lisäksi tulentekopaikkoja on Leskenluodon pohjoisosassa, Pienen Huuhtisalmen eteläkärjen lahdekkeessa ja Uimasalossa Sarkalammen itärannalla, Sarkavuorella sekä Uimasalon itärannalla.

Tulenteko metsäpalovaroituksen ja ruohikkopalovaaran aikana on kielletty myös tulentekopaikoilla. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi).

 • Kielto ei koske keittokatoksia tai hormillisia, katettuja tulentekopaikkoja.

Kovalla tuulella retkeilijöiden on hyvä välttää nuotion sytyttämistä metsäpalovaaran takia. Tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC:n tulenteko-ohjeissa.

Kuva: Mirja Nylander

Juomavesi

 • Maastossa ei ole vesipisteitä. Pintavesi, kuten järvien, jokien ja purojen vedet, kannattaa keittää ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain.
 • Lue retkeilyn juomavesivinkit Retkeilyn ABC:sta.

Jätehuolto

 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Pieniä määriä paperia ja pahvia voidaan käyttää sytykkeenä ja maatuvat jätteet laitetaan käymälään. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

 • Neitvuoren kauimmaisella laavullisella tulentekopaikalla on kuivakäymälä sekä kaikissa retkisatamissa on käymälä.

Yöpyminen

Telttailu ja laavu

Luonterin alueella ja sen läheisyydessä on useita retkisatamia, joissa voi myös telttailla. Heposaari ja Korvensaaren Pienpuoli eivät sovellu maastonsa puolesta telttailuun. Makutsaaressa ja Neitvuoren reitillä on myös laavu. Retkisatamien palvelutaso vaihtelee, lisätietoja.

 • Raintasaaren länsiranta
 • Vartiosaaren luoteisranta
 • Makutsaaren länsipoukama
 • Korvensaaren kaakkoisrannan poukama
 • Karihiekka Uimasalon länsirannan niemessä
 • Kaijatsaaren länsiranta

Vuokratuvat

Retkisatamat

Peseytymismahdollisuudet

Yöpyminen lähiseudulla

Varusteiden vuokraus

Veneilijöiden erityispalvelut

 • Alueen laivaväylät (2,4 m) ovat
  • Väätämönsalmi - Savivesi, 22 km
  • Anttola - Siikavesi - Enovesi 24 km
  • Luonteri - Lietvesi, 12 km.
 • Hiidenlahdella on Neitvuoren etelärannalla lahden pohjukassa laituri, joka on tarkoitettu ainoastaan veneiden päiväaikaiseen kiinnittymiseen. Koordinaatit Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 39.99' lon: 27° 44.81' ETRS-TM35FIN: N: 6837255 E: 539543.
 • Tutustu Luonterin retkisatamiin ja muihin veneilijöiden palveluihin. Retkisatamista saa lisätietoja myös Käyntisatamat 2018 (satamaopas.fi).
 • Maaralansalmessa, Anttolassa, Väätämönsalmessa ja Kuparovirralla on veneenlaskupaikka.

Muut palvelut lähiseudulla