Neitvuoren-Luonterin nähtävyydet ja historia

Neitvuori

Neitvuori on yksi Etelä-Savon korkeimmista vuorista (184 m). Huippu on 110 m Saimaan pintaa korkeammalla. Neitvuorelta on avarat näkymät Luonterin saaristoon ja metsämaisemiin. Kallioiselta vuorelta on hyvällä säällä esteetön näkyvyys kymmenien kilometrien päähän.

Maisemassa vuorottelevat vedet, vihreät saaret kalliorantoineen ja vehreät maa-alueet niin kauas, että lopulta näkymä sulautuu tummansiniseksi taustaksi. Louhikkoisilla rinteillä vuorottelevat sammalten ja jäkälien peittämät kivenjärkäleet ja paikoin pystysuorat kallionseinämät.

Kalliorinteeltä avautuu näkymä kauas järven selälle, jossa paljon metsäisiä saaria ja lahtia.

Neitvuoren maasto on muotoutunut viime jääkauden myllerryksessä. Aluetta leimaavat kallioperän murrokset ja ruhjeet, joista jäämassat ovat puhdistaneet irtoainesta. Niiden keskellä kohoaa ehjänä säilynyt kallioperän lohkare, Neitvuori. 

Neitvuoreen liittyy kosolti tarinoita. Alun perin sen nimi on ollut Hiidenvuori. Vanhassa merkityksessään hiisi ei viittaa vedenhaltiaan tai jättiläiseen, vaan hiisiksi on kutsuttu pyhiä paikkoja kuten uhri- tai hautapaikkoja. Tarinan mukaan nimi vaihtui, kun nuori nainen hyppäsi vuorelta sydänsurujen vuoksi.

Neitvuori kalliomaastoineen on osa Saimaa Geoparkia, joka sai UNESCO Global Geopark -statuksen keväällä 2021. Geopark kattaa kymmeniä Saimaan alueen geologisia kohteita. 
 

Luonterin kalliomaalaukset

Uimasalossa kohoaa Sarkalammen itärannalla Sarkasvuori, jonka seinämässä on kalliomaalauksia. Sarkasvuoren hirvi on noin 3,5 metrin korkeudella seinämässä, joka kohoaa lähes pystysuorana rannasta. Sarkaslammen paikalla oli maalauksen tekohetkellä salmi, josta oli suora yhteys Saimaaseen.

Kuvattu hirvi edustaa metsästyskulttuuria. Sarkasvuoren laella on nykyisinkin hirvien talvilaidunalue. On mahdollista, että hirviä on muinoin metsästetty ajamalla niitä alas kalliolta järven jäälle.

Vaaleassa kallioseinämässä on punaisella värillä maalattu hirveä muistuttavakuva.
 

Sarkasvuoren toinen kalliomaalaus on noin 500 metriä hirven kuvasta kaakkoon. Veneen kuvasta on enää vain osa nähtävissä. Kuva on noin 5 m:n korkeudella. Sarkasvuoren lähistöllä on lisäksi Ristilampi, jonka luona on muinainen kvartsilouhos.

Lähiseudulla on myös Tikaskaarteenvuori, jonka jyrkässä kalliorinteessä on usean kalliomaalauksen muodostama kuvakenttä. Ihmishahmot ovat koukkupolvisia ja kätensä ylös kohottaneita. Maalaukset ovat ylhäällä eli äärimmäisen vaikeasti nähtävissä maasta ilman apuvälineitä. Kuvakenttä on noin 3,5 metriä leveä.

Kalliomaalaukset ovat muinaismuistolain suojaamia. Niitä ei saa vahingoittaa.

Hiijjesilmukka-reitin esite


Pdf-tiedosto, 1,4 Mt (julkaisut.metsa.fi)