Neitvuoren-Luonterin luonto

Havaintoja saimaannorpasta
Linnusto
Ennallistaminen

Puhdas luonto on alueen rikkaus Neitvuoren jylhien maisemien lisäksi. Saimaan läntisin osa Luonteri on Etelä-Savon puhtaimpia vesistöjä. Se on 15 km leveä ja noin 20 km pitkä. Järvi on syvimmillään noin 70 metriä. Vesi on erittäin kirkasta ja järviluonto luonnontilaista. Saimaannorppakin on havainnut Luonterin sopivaksi asuinseudukseen.

Alueella on pitkiä ja kapeita selkiä sekä suuria ja pieniä saaria. Rannat ovat syviä ja saaret kallioisia. Rantakallioiden kasvillisuus on karua, ja paljaat kalliotkin ovat yleisiä. Rantametsät ovat vanhoja kalliomänniköitä. Saarten keskiosissa metsät ovat keski-ikäisiä sekametsiä. Saaristossa on myös pieniä lehmusmetsiköitä. Alueen metsiä on osin ennallistettu.

Luonteri kuuluu valtaosaltaan rantojensuojeluohjelmaan. Rannat säilytetään rakentamattomina ja luonnontilaisina. Luonterin selällä on myös useita yksityismaiden luonnonsuojelualueita, joilla suojellaan saaristomaisemaa sekä saimaannorpan ja linnuston elinympäristöä.

Norppien tulevaa pesimäseutua?

Luonterilla elelee tällä hetkellä kymmenisen saimaannorppaa. Norppakanta on vahvistunut viime vuosina ja Luonterilla kannan kasvulle jatkossakin on hyvät edellytykset. Norpalle maistuu ravinnoksi mieluiten muikku, särki ja ahven, joita Luonterin vesissä riittää. Ahdin antimia ovat myös hauki, lahna, made ja taimen. Alueen toivotaan luontuvan uhanalaisen isonieriän kutupaikaksikin. Kiehkuraiskuvioinen norppa lepää matalalla kivellä. Kiven vieressä on muutama lakastunut järviruoko. Vesi on melko tyyni.

Alueen linnusto

Alueen metsissä nakuttelevat kaikki tikkalajimme valkoselkätikkaa myöten. Luonterilla on myös sisävesien tyypillisiä petolintuja, kuten tuulihaukkoja ja nuolihaukkoja. Onpa alueella nähty maakotkien liitoakin. Lisäksi alueen kautta kulkee Siperiaan lentävien lintujen läntisin muuttoreitti.

Ennallistamissavotta Luonterilla vuonna 2005

Metsähallitus ennallisti aiemmin Luonterin metsätalouskäytössä olleita metsiä noin 100 hehtaaria Uimasalon ja Puuterlahdenniemen alueella vuonna 2005. Puuterlahdenniemi kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Metsien ennallistamisen tavoitteena on nopeuttaa metsien palautumista luonnontilaisen kaltaisiksi. Ennallistamistoimenpiteet ovat kertaluonteisia, minkä jälkeen alueiden kehitys jatkuu luonnon omilla ehdoilla.

Luonterin suojelualueiden ennallistamistyöt olivat osin EU:n rahoittamaa Metsä-Life -hanketta. Ennallistamisalueella on myös opastustaulut toimenpidealueesta ja ennallistamistoimenpiteistä, jotka tässä tapauksessa olivat lahopuun lisäys sekä pienaukotus.