Neitvuoren-Luonterin luonto

Havaintoja saimaannorpasta
Linnusto
Ennallistaminen

Puhdas luonto on alueen rikkaus Neitvuoren jylhien maisemien lisäksi. Saimaan läntisin osa Luonteri on Etelä-Savon puhtaimpia vesistöjä. Se on 15 km leveä ja noin 20 km pitkä. Järvi on syvimmillään noin 70 metriä. Vesi on erittäin kirkasta ja järviluonto luonnontilaista. Saimaannorppakin on havainnut Luonterin sopivaksi asuinseudukseen.

Alueella on pitkiä ja kapeita selkiä sekä suuria ja pieniä saaria. Rannat ovat syviä ja saaret kallioisia. Rantakallioiden kasvillisuus on karua, ja paljaat kalliotkin ovat yleisiä. Rantametsät ovat vanhoja kalliomänniköitä. Saarten keskiosissa metsät ovat keski-ikäisiä sekametsiä. Saaristossa on myös pieniä lehmusmetsiköitä. Alueen metsiä on osin ennallistettu.

Luonteri kuuluu valtaosaltaan rantojensuojeluohjelmaan. Rannat säilytetään rakentamattomina ja luonnontilaisina. Luonterin selällä on myös useita yksityismaiden luonnonsuojelualueita, joilla suojellaan saaristomaisemaa sekä saimaannorpan ja linnuston elinympäristöä. Alueen toivotaan luontuvan uhanalaisen isonieriän kutupaikaksikin. 

Norppa on palannut Luonterille

Luonterin kaakkoispuolella sijaitseva Liesvesi on ollut jo vuosia saimaannorpan lisääntymisaluetta. Myös Luonterilla saimaannorppa-kannan vahvistumiselle on hyvät edellytykset. Nykyään Luonterilla syntyy vuosittain muutamia kuutteja. Norpalle maistuu ravinnoksi mieluiten muikku, särki ja ahven, joita Luonterin vesissä riittää. Ahdin antimia ovat myös hauki, lahna, made ja taimen.

Kiehkuraiskuvioinen norppa lepää matalalla kivellä. Kiven vieressä on muutama lakastunut järviruoko. Vesi on melko tyyni.

Alueen linnusto

Alueen metsissä nakuttelevat kaikki tikkalajimme valkoselkätikkaa myöten. Luonterilla on myös sisävesien tyypillisiä petolintuja, kuten tuulihaukkoja ja nuolihaukkoja. Onpa alueella nähty maakotkien liitoakin. Lisäksi alueen kautta kulkee Siperiaan lentävien lintujen läntisin muuttoreitti.

Ennallistamissavotta Luonterilla 

Metsähallitus ennallisti aiemmin Luonterin metsätalouskäytössä olleita metsiä noin 100 hehtaaria Uimasalon ja Puuterlahdenniemen alueella vuonna 2005. Puuterlahdenniemi kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Metsien ennallistamisen tavoitteena on nopeuttaa metsien palautumista luonnontilaisen kaltaisiksi. Ennallistamistoimenpiteet ovat kertaluonteisia, minkä jälkeen alueiden kehitys jatkuu luonnon omilla ehdoilla.

Luonterin suojelualueiden ennallistamistyöt olivat osin EU:n rahoittamaa Metsä-Life -hanketta. Ennallistamisalueella on myös opastustauluja toimenpidealueesta ja ennallistamistoimenpiteistä, jotka tässä tapauksessa olivat lahopuun lisäys sekä pienaukotus.