Kuivin reitti, Sulaoja - Guivi - Sulaoja, 86,5 km

Puiset portaat kiipeävät ylös tunturin puustoista rinnettä.

Kuivin reitti on keskivaikea reitti, joka kulkee pääsääntöisesti tunturialueella. Reitti on hyvin merkitty, mutta se on paikoin kivinen ja louhikkoinen. Matkalla on muutama vaativa nousu ja pari jokea, jotka täytyy ylittää kahlaten. Kuivin reitin kulkemiseen tulee varata 4- 7 päivää.

Kevon luonnonpuisto on maamme laajimpia pohjoisia suojelualueita, ja kesäaikainen liikkuminen onkin rajattu tiukasti reiteille. Talviaikana Kevon luonnonpuistossa voi liikkua hiihtäen, mutta huollettuja reittejä siellä ei ole. Paikallisilla asukkailla on poronhoitoa ja muita luontaiselinkeinoja harjoittaessaan retkeilijää huomattavasti laajemmat oikeudet Kevon luonnonpuistossa toimiessaan.

Kevon reitillä on tiheä tulenteko- ja telttailualueiden verkosto. Sen sijaan autiotupia reitillä on harvassa. Guivin reitillä on Ruktajávrin autiotupa, Njávgoaivin ja Guivin autiotuvat.

Suttesája - Luopmošjohka, 2 km

Suttesája eli Sulaoja on reitin eteläinen lähtöpiste. Sulaojalta lähdettäessä reitti kulkee alkumatkan tunturikoivikossa kumpuilevaa maastoa ja laskeutuu lopuksi Luopmošjohka-joen telttailualueelle. Tällä osuudella reitti on helppokulkuista hiekkakangasta.

Luopmošjohka - Ruktajávri, 10 km

Luopmošjohka-joelta lähdettäessä reitti johdattelee kulkijan Luomusjärvien (Luopmošjávrrit) välistä harjua pitkin Ruktajávrin autiotuvalle. Harjulla reitti kulkee koko matkan kumpuilevassa maastossa, joten pieniä nousuja ja laskuja on pitkin matkaa. Ennen Ruktajávrin autiotupaa reitti laskeutuu kapealle, kahden järven väliselle tasaiselle kannakselle. Reitillä on jonkin verran kiviä, mutta se on silti melko helppokulkuinen. Autiotuvan läheisyydessä on laavu päiväkäyttöä varten.

Ruktajávri - Njávgoaivi, 6 km

Ruktajávrin autiotuvalta lähdettäessä aloitetaan nousu tunturikoivikon läpi avotunturiin. Reitti laskee tunturikuruun ja nousee uudelleen avotunturiin ennen laskeutumista Njávgoaivin autiotuvalle. Autiotuvan pihapiirissä on päiväkäyttöön tarkoitettu kotalaavu. Osuus on koko matkan helpohkokulkuista.

Njávgoaivi - Áhkojoga gámme, 7,5 km

Autiotuvalta reitti jatkuu loivasti alarinteeseen reilun kilometrin verran, jonka jälkeen Njávgoaijohka-joki on ylitettävä kahlaamalla. Joen ylityksen jälkeen on edessä taas nousu, mutta avotunturiin saakka ei tällä kertaa kiivetä, vaan reitti pysyttelee tunturikoivikossa. Ennen kammia reitti kumpuilee muutamia kertoja ylös ja alas tunturikoivikossa. Reitin varrella on myös muutamia tunturipuroja, jotka ylitetään kahlaamalla.

Áhkojoga gámme - Kuivin autiotupa, 10 km

Kammin jälkeen aloitetaan nousu avotunturiin, jossa reitti enimmäkseen kulkee. Matkalla reitti laskeutuu muutaman kerran tunturipurojen varteen. Lasku Čeavrresjohka-joen varteen on erittäin jyrkkä, samoin nousu sieltä takaisin. Lopun matkaa tämä osuus on tasaista ja aukeaa tunturimaastoa, mutta erittäin kivistä ja louhikkoista. Kuivin autiotupa näkyy aukeassa tunturimaastossa jo yli kilometrin etäisyydelle.

Kuivin autiotupa - Guivi-tunturi - Kuivin autiotupa, 8 km

Autiotuvalta lähtevä neljän kilometrin pituinen reitti Guivi-tunturin huipulle (641 m) on yhtämittaista nousua tunturin kivikkoista rinnettä myöten. Paluu tapahtuu samaa reittiä pitkin. Guivi-tunturille menevältä reitiltä jatkuu polku kohti Outakoskea loppuen luonnonpuiston rajalla.

Kuivin autiotupa - Fiellogahjohka, 13 km

Tunturialueelta kanjonialueelle vasta 15.6. vuosittain

Reitin osuus Kuivin autiotuvalta Buordnajohka-joelle on suhteellisen helppokulkuista ja tasaista maastoa. Reitti kulkee tunturikoivikon ja avotunturin rajamailla vaarojen välissä, ensin tasaista ja helpohkoa maastoa tunturisoiden ja -koivikoiden läpi. Tämän jälkeen saavut kanjonialueelle, jossa retkeily on sallittua vasta 15.6. alkaen. Ulloroadjá- ja Bođosroadjá-tunturien välissä reitti laskeutuu erittäin jyrkästi kahden tunturipuron varteen, joiden jälkeen edessä on erittäin jyrkkä nousu. Pian tämän jälkeen alkaa pitkä lasku kohti Fiellun putousta. Usean kilometrin matkalla reitti laskeutuu loivasti, mutta päättyy jyrkkään laskuun alas kanjonin reunaa. Alarinteessä laskeudutaan jyrkkiä portaita pitkin.

Fiellogahjohka -  Suohpášája, 6,5 km

Tämä reitin osuus alkaa Fiellogahjohka-joen ylityksellä vaijerikahlaamosta, jonka jälkeen alkaa erittäin jyrkkä nousu kanjonista avotunturiin. Nousu on pitkä, mutta se loivenee mitä ylemmäs tunturiin päästään. Reitti kulkee välillä avotunturissa ja välillä tunturikoivikossa ja laskeutuu muutaman kerran jyrkästi portaita pitkin tunturipurojen varteen, noustakseen taas vastarinnettä takaisin ylös. Portaat laskeutuvat jyrkästi pienen puron varteen, reitti on kivinen ja paikoin matkalla on irtonaista maa- ja kiviainesta, joka tekee osuudesta vaikeakulkuisen.

Purolta reitti jatkuu jälleen jyrkällä nousulla portaita pitkin pois puron varresta. Aluksi reitti kulkee tunturikoivikossa lähestyen pikku hiljaa kanjonia. Reitti kulkee jonkun matkaa kanjonin reunalla, kunnes se tulee maisemallisesti koko reitin ehkä hienoimmalle paikalle, josta avautuu upea näkymä itse Kevon kanjoniin. Loppumatka seuraavalle telttailualueelle on tunturikoivikkoa, ja osuus päättyy jälleen jyrkkään, mutta lyhyeen laskuun puron varteen. Telttailualueella on myös hirsikota päiväkäyttöön.

Suohpášája - Ruktajávri, 11,5 km

Alun jyrkän nousun jälkeen rinne loivenee, ja reitti jatkuu noin kahden kilometrin mittaisella nousulla. Tämän osuuden reitti kulkee koko ajan avotunturissa ylittäen välillä pieniä tunturipuroja. Reitin varrella avotunturissa on suuri siirtolohkare, jonka jälkeen on jälleen lyhyt, mutta jyrkkä lasku. Reitti on tällä osuudella erittäin kivinen, mikä tekee siitä vaikeakulkuisen. Geavvogeašláttulta Ruktajávrin autiotuvalle reitti on helppokulkuista hiekkakangasta, joka kumpuilee loivasti tunturikoivikossa. Autiotuvan läheisyydessä on laavu päiväkäyttöä varten.

Ruktajávri - Luopmošjohka, 10 km

Ruktajávrin autiotuvan jälkeen reitti kulkee aluksi kapealla, kahden järven välisellä tasaisella kannaksella. Reitti nousee pian Luomusjärvien (Luopmošjávrrit) väliselle harjulle, joka johdattaa kulkijan Luopmošjohka-joen telttailupaikalle. Harjulla reitti kulkee koko matkan kumpuilevassa maastossa, joten pieniä nousuja ja laskuja on pitkin matkaa. Reitillä on jonkin verran kiviä, mutta se on silti melko helppokulkuinen.

Luopmošjohka - Suttesája, 2 km

Luopmôsjohka-joen telttailupaikalta viimeinen osuus aloitetaan pienellä nousulla kumpuilevaan tunturikoivikkoon. Kevon reitti päättyy Suttesájalle eli Sulaojalle.

Kuivin reitin telttailualueet

Sulaoja - Guivi - Sulaoja (yöpyminen)

Luopmošjohka (2 km)
Ruktajávri (10 km)
Njávgoaivi (6 km)
Áhkojoga gámme (7,5 km)
Kuivin autiotupa (10 km)
Fiellogahjohka (13 km)
Suohpášája (6,5 km)
Ruktajávri (11,5 km)
Luopmošjohka (10 km)
Suttesája (2 km)

Kuivin reitiltä poistettu telttailualue

  • Geavvogeašláttu (3 km Ruktajávrin telttailualueesta pohjoiseen)

Lue lisää ajankohtaista sivulta.