Alueella retkeillessä ota huomioon

Luonnonpuistot on perustettu erityisesti luonnonsuojelua ja tutkimusta varten. Kevon luonnonpuiston alue on myös poronhoitoaluetta, joka kuuluu Paistunturin paliskuntaan.

Kevon luonnonpuistossa on rajoitettua

 • liikkuminen,
  • joka on kesällä sallittua vain merkityillä reiteillä, tunturialueella 1.5. - 15.10. ja rotkoalueella 15.6. - 15.10.
  • talvella hiihtäminen on sallittua vapaasti tunturialueella aikavälillä 16.10. - 30.4. ja rotkoalueella välillä 16.10. - 31.3.
 • avotulen teko ja leiriytyminen, jotka on sallittu vain niitä varten osoitetuilla paikoilla.

Piekanan pojat. Kuva: Matti Mela

kiellettyä

 • liikkuminen rotkoalueella 1.4. - 14.6. välisenä aikana.
 • marjojen ja sienien poimiminen
 • onkiminen ja pilkkiminen
 • avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana
 • lemmikkieläinten vapaana pitäminen
 • maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen
 • sienien, puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen
 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen
 • selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen
 • moottoriajoneuvolla ja polkupyörällä ajaminen
 • roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen.

Noudata alueella liikkuessasi järjestyssääntöä (julkaisut.metsa.fi). Paikallisia asukkaita koskevissa erityissäännöksissä määritellään heidän oikeutensa muun muassa poronhoitoon, kalastukseen sekä metsästykseen luonnonpuiston alueella.

Ennakkovarustautuminen

Matkapuhelimien kuuluvuus

 • Vaikka Suomen matkaviestinverkot ovatkin kattavia, Kevon luonnonpuiston alueella voi olla katvealueita. Tarkista matkaviestinverkon kattavuus omalta puhelinoperaattoriltasi. Lisäksi aina on paikkoja, joissa matkapuhelin ei toimi tai puheluissa on häiriöitä. Tällaisissa tilanteissa saattaa auttaa esim. hakeutuminen muuta maastoa korkeammalle, avoimelle paikalle ja/tai puhelimen SIM-kortin poistaminen hätäpuhelun ajaksi. Kannattaa myös ottaa huomioon, että erilaisten matkapuhelimien välillä on eroja kuuluvuudessa.
 • Kannattaa pitää puhelin lämpimänä sekä ruokaa ja juomaa mukana. Tietyt puhelinmallit eivät toimi pakkasessa, joten reittisuunnitelma aikatauluineen on hyvä ilmoittaa jollekin. Jotta matkapuhelimesta ei loppuisi virta, ota mukaan esimerkiksi varavirtalähde, vara-akku tai vanha puhelin, jossa on toimiva akku.

Roskia lajitellaan ekopisteissä. Kuva: Tuija Kangasniemi

Huomaavainen retkeilijä

Varusteet ja turvallisuus

 • Kevon kanjoni on vaativa retkeilykohde, joten varusteiden tulee olla kunnossa. Koska liikutaan tunturialueella, varusteisiin suositellaan kuuluvaksi erityisesti tukevat jalkineet sekä lämpimät ja tuulenpitävät vaatteet. Teltta on oltava mukana, koska luonnonpuiston alueella on vain kaksi autiotupaa.
 • Muista, että Kevojoki ylitetään kahlaamalla kolmesti ja Fiellujoki kerran. Kahluuseen kannattaa varustautua keveillä kumipohjaisilla tossuilla, joilla saa pohjasta pitävän otteen. Turvaksi on rakennettu vaijereita.
 • Kevon vaellukselle pitää ehdottomasti ottaa oma teltta mukaan. Leiriytymistä varten on reitin varrelle rakennettu huollettuja telttailualueita. Kevon luonnonpuiston sisällä sijaitsee Kuivin autiotupa sekä rengasreitin varrella Ruktajärven ja Njavgoaivin autiotuvat.
 • Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus. Taustatietoa toiminnasta hätätilanteessa.
 • Mukaan kannattaa ottaa myös ensiapupakkaus. 
 • Retkeilyn ABC:

Joenylitys tapahtuu turvallisesti kahluuvaijerin avulla. Kuva: Kirsi Luonuankoski

Sesonkiajat

 • Kevon reitin vaellusta varten kannattaa varata aikaa 3 - 4 päivää. Suosittuja retkeilyaikoja ovat loppukesä ja ruska-aika, joka on yleensä syyskuun alkupuoliskolla. Turun yliopiston Kevon tutkimusaseman perustaja, professori Paavo Kallio, määritteli aikoinaan ruskan alkavan Kevolla syyskuun 10. päivä klo 14:00. Tästä päivämäärästä voi ajankohta poiketa 5 vuorokautta eteen tai taaksepäin.

Koirat

 • Koirat on pidettävä kytkettynä Kevon luonnonpuiston alueella liikuttaessa eikä niitä saa ottaa sisälle autiotupiin.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet.

Retkikohteissa lemmikkieläimet pidettävä kytkettynä. Kuva: Seppo Leinonen.

Luonnonsuojelualueilla lemmikit on pidettävä kytkettyinä.