Kevon ohjeet ja säännöt

Kevon luonnonpuisto on perustettu erityisesti luonnonsuojelua ja tutkimusta varten. Luonnonpuistossa on kaksi vaellusreittiä, Kevon kanjonin ja Kuivin reitit. Kevon luonnonpuiston alue on myös poronhoitoaluetta.

Kunnioita luontoa
Lemmikit
Liikkuminen
Leiriytyminen
Tulenteko
Roskaton retkeily
Kielletty toiminta
Sesonkiajat
Porot
Turvallisuus

Kunnioita luontoa

Luonnonpuistossa retkeilyä ohjataan muun muassa Kevon järjestyssäännöllä (julkaisut.metsa.fi) ja hoito- ja käyttösuunnitelmalla (julkaisut.metsa.fi).
Toimitaan ja liikutaan luonnossa niitä kunnioittaen. Tutustu Retkietikettiin.
Ethän jaa netissä sisältöä, jossa rikotaan luonnonpuiston sääntöjä.

Lemmikkieläinten vapaana pitäminen on kielletty ja koirien tulee olla kytkettynä koko ajan. Koiria ei myöskään saa ottaa sisälle autiotupiin.

Liikkuminen

Sulanmaan aikana Kevon luonnonpuistossa saa liikkua ainoastaan merkityillä reiteillä. Luonnonpuisto on jaettu tunturialueeseen ja Kevon rotkon alueeseen, joita koskevat erilaiset liikkumismääräykset, tutustu puiston osiin Kartat-sivulla ja Retkikartta.fissä.

Kevon rotkoalueella 

 • saa liikkua jalan vain merkityillä Kevon reitillä 15.6.-15.10. välisenä aikana 
 • hiihtäen 16.10.-31.3.  

Tunturialueella 

 • saa liikkua jalan merkityllä Kuivin reitillä 1.5.-15.10. välisenä aikana 
 • hiihtäen 16.10.-30.4.

Polkupyörällä liikkuminen on kiellettyä.

Leiriytyminen

Kevon luonnonpuistossa on leiriytyminen sallittu vain sitä varten rakennetuilla taukopaikoilla ja tupien pihapiirissä, näin myös talvella. Tauko-/telttailupaikat löydät Retkikartta.fi:stä ja lueteltuina Kevon kanjonin ja Kuivin reittisivuilta. Huomaathan, että seuraavilla vuonna 2023 käytöstä poistetuilla telttailualueilla (etelästä pohjoiseen) Geavvogeašláttu, Gamajotnjálmmeluoppal ja Gaskkamuš Njaggaljávri ei enää saa leiriytyä.

Tulenteko

Avotulenteko on sallittu vain tupien, telttailu- ja taukopaikkojen tulentekopaikoilla, käyttäen siihen tarkoitukseen paikalle tuotua puuta. Vastuu on aina tulen sytyttäjällä. Retkikeittimen käyttö on sallittu siellä missä liikkuminenkin on sallittu.

 • Avotulen teko on kiellettyä kaikkialla, myös merkityillä tulentekopaikoilla, kun alueelle on annettu maastopalovaroitus (ilmatieteenlaitos.fi).
 • Maastopalovaroituksen aikana risukeittimien käyttö ei ole sallittu niistä aiheutuvan kipinöintivaaran vuoksi.

Roskaton retkeily

Kevon luonnonpuiston alueella siirrytään vuonna 2023 roskattomaan retkeilyyn ja taukopaikoilla ei enää jäteastioita ole. Lähimmät jätteiden keräysastiat löytyvät reittien lähtöpisteistä, Sulaojalta ja Kenesjärveltä.

 • Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla tai tupien tulisijoissa. Muita jätteitä, kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia, ei saa polttaa nuotiossa eikä tupien tulisijoissa, koska niistä voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyllisiä kaasuja.
 • Ruoantähteet ja muut biojätteet voi jättää kuivakäymälään. 

Roskaaminen on kiellettyä. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Kielletty toiminta

Kevo on luonnonpuisto, joten alueella liikkuvien on kaikin tavoin varottava vahingoittamasta ja turmelemasta kasvillisuutta ja muuta luontoa. Seuraavat toimet ovat kiellettyjä:

 • liikkuminen rotkoalueella 1.4. - 14.6. välisenä aikana. Kuivin reittiä ei siis voi kulkea ympyräreittinä ennen 15.6.
 • marjojen ja sienien poimiminen.
 • kalastus ja metsästys.
 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen ja selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen.
 • maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen.
 • sienien, puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen.
 • roskaaminen ja muita häiritsevä toiminta.
 • lemmikkieläinten vapaana pitäminen.
 • luonnonpuistossa olevien rakenteiden, rakennelmien, aitojen ja raunioiden vahingoittaminen.
 • moottoriajoneuvolla ja polkupyörällä ajaminen sekä ilma-alusten laskeutuminen.
 • ratsastus sekä koiravaljakolla ajaminen.

Paikallisia asukkaita koskevissa erityissäännöksissä määritellään heidän oikeutensa liikkua muun muassa poronhoitotöiden, marjastuksen ja sienestyksen, kalastuksen, metsästyksen sekä muun luonnonkäytön yhteydessä luonnonpuiston alueella.

Sesonkiajat

Kevon reitin vaellusta varten kannattaa varata aikaa 3 - 4 päivää. Suosittuja retkeilyaikoja ovat loppukesä ja ruska-aika, joka on yleensä syyskuun alkupuoliskolla. Turun yliopiston Kevon tutkimusaseman perustaja, professori Paavo Kallio, määritteli aikoinaan ruskan alkavan Kevolla syyskuun 10. päivä klo 14:00. Tästä päivämäärästä voi ajankohta poiketa 5 vuorokautta eteen tai taaksepäin.

Porot

Luonnonpuiston alue on poronhoitoaluetta. Paliskunnan rajoilla on esteaidat. Niiden ylittäminen muualta kuin veräjistä ja ylikulkusilloista on vaikeaa. Vaellusreittien kohdalle ylityspaikat on tehty. On ehdottoman tärkeää sulkea veräjä jälkeensä. Jos vastaan tulee poromiesten kuljettama tokka, on varmin tapa olla häiritsemättä kuljetusta hakeutua lähimpään näkösuojaan tai muuten asettua liikkumattomaksi paikoilleen ja odottaa hiljaa tokan ohimenemistä.

Turvallisuus

 • Kevon kanjoni on vaativa retkeilykohde, joten varusteiden tulee olla kunnossa. Koska liikutaan tunturialueella, varusteisiin suositellaan kuuluvaksi erityisesti tukevat jalkineet sekä lämpimät ja tuulenpitävät vaatteet. Teltta on oltava mukana, koska luonnonpuiston alueella on vain kaksi autiotupaa.
 • Muista, että Kevojoki ylitetään kahlaamalla kolmesti ja Fiellujoki kerran. Kahluuseen kannattaa varustautua keveillä kumipohjaisilla tossuilla, joilla saa pohjasta pitävän otteen. Turvaksi on rakennettu vaijereita.
 • Kevon vaelluksella tulee olla oma teltta mukana. Leiriytymistä varten on reitin varrelle rakennettu huollettuja telttailualueita. Kevon luonnonpuiston sisällä sijaitsee Kuivin autiotupa sekä ympyräreitin varrella Ruktajärven ja Njavgoaivin autiotuvat.
 • Sääsket saapuvat yleensä juhannuksen aikoihin. Avotunturissa puhaltavat tuulet pitävät räkkä-ajan hyönteiset loitolla, joten tunturiosuuksilla retkeilijä saa useimmiten kulkea rauhassa. Elokuun loppupuolella räkkä on ohitse. Etenkin lämpiminä syysiltoina kaikkein pienimmät kiusalaiset, polttiaiset, saattavat ilmestyvät sankkoina parvina iltanuotiolla istuskelevien kiusaksi.
 • Mukaan kannattaa ottaa myös ensiapupakkaus sekä hyttyskarkoitetta. 
 • Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus. Taustatietoa toiminnasta hätätilanteessa.
 • Retkeilyn ABC: 

Kevon reitin telttailualueet

Pohjoisesta etelään:
(yöpyminen)

Silkeája (2,5 km)
Guoikgáhritája (3,5 km)
Beahcelávojávrrit (3 km)
Njaggaleapme (8 km)
Gamajohsuohpášája (4,5 km)
Roajášjávri (9,5 km)
Fiellogahjohka (6,5 km)
Suohpášája (11,5 km)
Ruktajávri at (10 km)
Luopmošjohka (2 km)

Kuivin reitin telttailualueet

Sulaoja - Guivi - Sulaoja (yöpyminen)

Luopmošjohka (2 km)
Ruktajávri (10 km)
Njávgoaivi (6 km)
Áhkojoga gámme (7,5 km)
Kuivin autiotupa (10 km)
Fiellogahjohka (13 km)
Suohpášája (6,5 km)
Ruktajávri (11,5 km)
Luopmošjohka (10 km)
Suttesája (2 km)

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää