Asiakaspalvelu ja opastus

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kaupat ja kahvilat

 • Lähimmät kaupat ja kahvilat ovat Kaamasessa (kahvila), Karigasniemellä ja Utsjoella.

Nainen lepää maassa rinkka päänsä alla, vieressä on ruoka valmistumassa retkikeittimellä. Hän on avojaloin.

Tulentekopaikat

 • Reittien varrella on luonnonpuiston alueella noin 15 tulentekopaikkaa. Ne sijaitsevat veden äärellä muutaman kilometrin välein. Avotulen teko on sallittu vain näissä kohteissa. Maastopalovaroituksen aikana on avotulenteko on aina kielletty.

Juomavesi

 • Virtaavat vedet ovat juomakelpoisia koko alueella, mutta tulentekopaikkojen ja tupien läheisyydessä vesi kannattaa keittää tai puhdistaa suodattamalla.
 • Lue retkeilyn juomavesivinkit Retkeilyn ABC:sta.

Jätehuolto

 • Jätehuolto on omatoimista, noudatamme roskatonta retkeilyä.
 • Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kuivakäymälän kuivituksesta on huolehdittava käytön yhteydessä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. 
 • Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

WC:t

Kevon luonnonpuiston kaikkien tulentekopaikkojen ja autiotupien yhteydessä on kuivakäymälä, jossa on keräilyastia saniteettituotteille. Kuivakäymälän kuivituksesta on huolehdittava käytön yhteydessä.

Vuolas virta jonka ylitse kulee vaijeri, jossa roikkuu oranssin köyden päässä kahva. Toisella rannalla on koivikkoa, jonka takana jyrkkä kallioseinä.

Ylityspaikat

Kevojoki ylitetään Kevon reitin varrella kolmesti. Ylityskohdilla on kahlaamista helpottavia tukivaijereita.

Yöpyminen

Telttailu ja laavut

 • Luonnonpuiston alueella telttailu on sallittu vain sitä varten varatuilla paikoilla, joita on luonnonpuiston alueella yhdeksän ja ulkopuolella reittien varrella lisäksi neljä kappaletta. Tuki- tai muiden puiden ottaminen leiriytymistä varten on kielletty.
 • Ruktajávrin autiotuvan pihapiirissä on sääsuojalaavu päiväkäyttöön.
 • Sääsuojiksi ja varusteiden kuivattelua varten on kolme laavua Suohppášájalla, Njávgoaivilla ja Gamajotnsuohppášájalla. Niitä ei ole tarkoitettu yöpymiseen.
 • Luonnonpuiston ulkopuolella Paistunturin erämaa-alueella saa leiriytyä vapaasti.

Edessä selvä polku, jonka viereen on teltta pysytytetty.

Autiotuvat

Autiotuvissa voi yöpyä yön tai kaksi, tarkempaa tietoa tuvista saat tuvat -sivuilta.

Kevon retkeilyreitin tai Kuivin reitin varressa sijaitsee kolme autiotupaa. Luonnonpuiston alueella sijaitsevat ainoastaan Kuivin ja Madjoen autiotuvat.

 • Ruktajávri autiotupa sijaitsee Kevon luonnonpuiston lounaispuolella, Luomusjärviin kuuluvan Stuorrajärven koillispuolella ja Luomusharjun pohjoispuolella olevan Ruktajärven koillisrannalla.
 • Njávgoaivin autiotupa sijaitsee Kevon luonnonpuiston länsipuolella, Luomusjärvistä noin 6 km pohjoiseen olevan Njavgoroaivin (Nauguvaara) luoteispuolella pienessä koivikossa.
 • Kuivin autiotupa sijaitsee pohjoisemman Kamajoen latvahaaran pohjoispuolella, noin puoli kilometriä joen haarautumiskohdasta länteen, Guivitunturin itä-kaakkoisjuurella.
 • Mádjohka autiotupa sijaitsee luonnonpuiston pohjoisosassa Davimuš Mádjjohsuorg -joen (yksi Madjoen laskujoista) itärannalla kohdassa, jossa Borgebeaskaavd -puro yhtyy siihen. 

Kammit

 • Akukammi sijaitsee merkityn reitin varrella Njavgoaivin ja Kuivin välissä, juuri puiston rajan ulkopuolella. Kammi on uusittu elokuun 2007 aikana. Kammin läheisyydessä on huollettu tulentekopaikka ja kuivakäymälä.
 • Fiellun kammi sijaitsee Fiellogeađgejohkan ja Kevojoen yhtymäkohdassa, Fiellun pohjoisrannalla. Ei lavereita, pari pöytää ja penkkejä. Sääsuoja, ei yöpymiseen.

Puuovinen kammi suoalueen vieressä. Edessä nojailee rinkka.

Yöpyminen lähiseudulla

Lomamökit, leirintäalueet, karavaanarien palvelut ja saunominen

Esteettömät palvelut

 • Kevon alueella ei ole esteettömiä palveluita.

Muut palvelut lähiseudulla

 • Lähimmät kaupat, huoltoasemat, asiamiespostit ja taksit löytyvät Karigasniemeltä ja Utsjoelta.
 • Huomaa, että Utsjoen kunnassa ei ole yhtään pankkiautomaattia.
 • Alueen kaupoissa Utsjoella ja Karigasniemellä on apteekin palvelupiste (ent.lääkekaappi).
 • Utsjoella on terveyskeskus ja Karigasniemellä terveystalo.
 • Autonsiirtopalveluita kannattaa kysellä paikallisilta taksi- ja matkailuyrittäjiltä (exploreutsjoki.fi).
 • Majoituspalveluita on tarjolla runsaasti, lähin hotelli on Utsjoella.
 • Lisätietoja palveluista Utsjoen kunnan (utsjoki.fi) sivuilta.

Kevon reitin telttailualueet

Pohjoisesta etelään:
(yöpyminen)

Silkeája (2,5 km)
Guoikgáhritája (3,5 km)
Beahcelávojávrrit (3 km)
Njaggaleapme (8 km)
Gamajohsuohpášája (4,5 km)
Roajášjávri (9,5 km)
Fiellogahjohka (6,5 km)
Suohpášája (11,5 km)
Ruktajávri at (10 km)
Luopmošjohka (2 km)

Kuivin reitin telttailualueet

Sulaoja - Guivi - Sulaoja (yöpyminen)

Luopmošjohka (2 km)
Ruktajávri (10 km)
Njávgoaivi (6 km)
Áhkojoga gámme (7,5 km)
Kuivin autiotupa (10 km)
Fiellogahjohka (13 km)
Suohpášája (6,5 km)
Ruktajávri (11,5 km)
Luopmošjohka (10 km)
Suttesája (2 km)