Asiakaspalvelu ja opastus

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kaupat ja kahvilat

 • Lähimmät kaupat ja kahvilat ovat Kaamasessa (vain kahvila), Karigasniemellä ja Utsjoella.

Tulentekopaikat

 • Reittien varrella on luonnonpuiston alueella noin 20 tulentekopaikkaa. Ne sijaitsevat veden äärellä muutaman kilometrin välein. Avotulen teko on sallittu vain näissä kohteissa. Metsäpalovaroituksen aikana on avotulenteko on aina kielletty.

Juomavesi

 • Virtaavat vedet ovat juomakelpoisia koko alueella, mutta tulentekopaikkojen ja tupien läheisyydessä vesi kannattaa keittää tai puhdistaa suodattamalla.
 • Lue retkeilyn juomavesivinkit Retkeilyn ABC:sta.

Jätehuolto

 • Suositeltavaa on, että retkeilijä tuo vaelluksella syntyneet hajoamattomat roskat pois maastosta ja lajittelee ne.
 • Kevon reitin autiotuvilla, Kenesjärven lähtöpisteellä sekä Suohppášájan telttailualueella on ekopisteet, joihin voi lajitella vaarallisen jätteen (paristot), pullot, tölkit, biojätteen, tuhkan ja sekajätteen. Kaikilla telttailualueilla on sekäjäteastiat.
 • Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kuivakäymälän kuivituksesta on huolehdittava käytön yhteydessä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. 
 • Roskaton retkeily

WC:t

Kevon luonnonpuiston kaikkien tulentekopaikkojen ja autiotupien yhteydessä on kuivakäymälä, jossa on keräilyastia saniteettituotteille. Kuivakäymälän kuivituksesta on huolehdittava käytön yhteydessä.

Ylityspaikat

Kevojoki ylitetään Kevon reitin varrella kolmesti. Ylityskohdilla on kahlaamista helpottavia tukivaijereita.

Yöpyminen

Telttailu ja laavut

 • Luonnonpuiston alueella telttailu on sallittu vain sitä varten varatuilla paikoilla, joita on luonnonpuiston alueella neljätoista ja ulkopuolella reittien varrella lisäksi neljä kappaletta. Tuki- tai muiden puiden ottaminen leiriytymistä varten on kielletty.
 • Ruktajávrin autiotuvan pihapiirissä on sääsuojalaavu päiväkäyttöön.
 • Sääsuojiksi ja varusteiden kuivattelua varten on kolme laavua Suohppášájalla, Njávgoaivilla ja Gamajotnsuohppášájalla. Niitä ei ole tarkoitettu yöpymiseen.
 • Luonnonpuiston ulkopuolella Paistunturin erämaa-alueella saa leiriytyä vapaasti.

Autiotuvat

Autiotuvissa voi yöpyä yön tai kaksi, tarkempaa tietoa tuvista saat tuvat -sivuilta.

Kevon retkeilyreitin tai Kuivin reitin varressa sijaitsee kolme autiotupaa. Luonnonpuiston alueella sijaitsevat ainoastaan Kuivin ja Madjoen autiotuvat.

 • Ruktajávri autiotupa sijaitsee Kevon luonnonpuiston lounaispuolella, Luomusjärviin kuuluvan Stuorrajärven koillispuolella ja Luomusharjun pohjoispuolella olevan Ruktajärven koillisrannalla.
 • Njávgoaivin autiotupa sijaitsee Kevon luonnonpuiston länsipuolella, Luomusjärvistä noin 6 km pohjoiseen olevan Njavgoroaivin (Nauguvaara) luoteispuolella pienessä koivikossa.
 • Kuivin autiotupa sijaitsee pohjoisemman Kamajoen latvahaaran pohjoispuolella, noin puoli kilometriä joen haarautumiskohdasta länteen, Guivitunturin itä-kaakkoisjuurella. Huomaa: Kuivin kämpän käyttöä vältettävä. Kämpässä on havaittu vakava sisäilmaongelma. 
 • Mádjohka autiotupa sijaitsee luonnonpuiston pohjoisosassa Davimuš Mádjjohsuorg -joen (yksi Madjoen laskujoista) itärannalla kohdassa, jossa Borgebeaskaavd -puro yhtyy siihen.

Kammit

 • Akukammi sijaitsee merkityn reitin varrella Njavgoaivin ja Kuivin välissä, juuri puiston rajan ulkopuolella. Kammi on uusittu elokuun 2007 aikana. Kammin läheisyydessä on huollettu tulentekopaikka, kuivakäymälä ja jätteiden lajittelupiste.
 • Fiellun kammi sijaitsee Fiellogeađgejohkan ja Kevojoen yhtymäkohdassa, Fiellun pohjoisrannalla. Ei lavereita, pari pöytää ja penkkejä. Sääsuoja, ei yöpymiseen.

Yöpyminen lähiseudulla

Lomamökit

 • Karigasniemellä ja Kaamasmukassa on mökkikylä- ja saunapalveluita.

Leirintäalueet

Karavaanarien palvelut

 • Utsjoella ja Karigasniemellä

Saunominen

 • Karigasniemen, Kenestuvalta ja Utsjoen lomakylistä on mahdollista vuokrata sauna.

Esteettömät palvelut

 • Kevon alueella ei ole esteettömiä palveluita.

Muut palvelut lähiseudulla

 • Lähimmät kaupat, huoltoasemat, asiamiespostit ja taksit löytyvät Karigasniemeltä ja Utsjoelta.
 • Huomaa, että Utsjoen kunnassa ei ole yhtään pankkiautomaattia.
 • Alueen kaupoissa Utsjoella ja Karigasniemellä on apteekin palvelupiste (ent.lääkekaappi).
 • Utsjoella on terveyskeskus ja Karigasniemellä terveystalo.
 • Autonsiirtopalveluita kannattaa kysellä paikallisilta taksi- ja matkailuyrittäjiltä (exploreutsjoki.fi).
 • Majoituspalveluita on tarjolla runsaasti, lähin hotelli on Utsjoella.
 • Lisätietoja palveluista Utsjoen kunnan (utsjoki.fi) sivuilta.

Kevon reitin telttailualueet

Pohjoisesta etelään:
(yöpyminen)

Silkeája (2,5 km)
Guoikgáhritája (3,5 km)
Beahcelávojávrrit (2 km)
Gaskkamuš Njaggaljávri (3 km)
Njaggaljávri (8 km)
Gamajotnsuohpášája (1,5 km)
Gamajotnjálmmeluoppal (3 km)
Roajášjávri (9,5 km)
Fiellogahjohka (6,5 km)
Suohpášája (8,5 km)
Geavvogeašláttu (3 km)
Ruktajávri at (10 km)
Luopmošjohka (2 km)