Sulaojan lähde

Kevon reitin eteläinen lähtöpiste on Sulaojalla, jossa on pienen järven kokoinen Sulaojan lähde. Lähde on saamelaisten vanha pyhä paikka ja sen vesi on peräisin Luomusjoesta. Joen vettä imeytyy hiekka- ja sorakerroksiin ja purkautuu Sulaojan lähteeseen kohdattuaan vettä läpäisemättömän moreenikerroksen tai kallion.

Luomusjärven harju

Muutamien kilometrien päässä Sulaojalta alkaa Luomusjärven harju, joka kulkee Luomusjärven halki. Korkeimmat kohdat kohoavat parhaimmillaan yli 20 metriä kahta puolta harjua seurailevan järven pinnan yläpuolelle. 

Kevon kanjonin pää

Monelle Kevon kanjonin eteläpäästä avautuva maisema on tuttu jo valokuvista. Maisema jalkojen juuressa avautuvaan rotkolaaksoon näyttääkin suomalaisittain erittäin jylhältä. Suohppášajan tulenteko- ja telttailualueelta  on paikalle matkaa noin kilometrin verran.

Fiellun putous

Kuvauksellinen Fiellujoki laskee 26-metrisenä putouksena Kevon kanjoniin retkeilyreitin puolivälissä. Putouksesta syntyvä sumupilvi sadettaa putouksen alla kasvavaa kasvillisuutta laajalti.

Njakaljärvet

Kanjonireitin pohjoisosassa, polun tullessa kanjonin reunalle, avautuu alhaalla henkeäsalpaava Njakaljärvien maisema. Järvet ovat Kevojoen laajentumia, joiden syvyys voi olla kymmeniä metrejä. Järvet jatkuvat kanjonin pohjalla useiden kilometrien pituisena kapeiden nivojen katkomana helminauhana.