Sulaojan lähde

Kevon reitin eteläinen lähtöpiste on Sulaojalla, jossa on pienen järven kokoinen Sulaojan lähde. Lähde on saamelaisten vanha pyhä paikka ja sen vesi on peräisin Luomusjoesta. Joen vettä imeytyy hiekka- ja sorakerroksiin ja purkautuu Sulaojan lähteeseen kohdattuaan vettä läpäisemättömän moreenikerroksen tai kallion.

Muutamien kilometrien päässä Sulaojalta alkaa Luomusjärven harju, joka kulkee Luomusjärven halki. Korkeimmat kohdat kohoavat parhaimmillaan yli 20 metriä kahta puolta harjua seurailevan järven pinnan yläpuolelle.
 

Sulaojalta eli etelästä päin valelluksen aloittaville Kevon kanjoni avautuu maisemallisesti jyhkeänä. Kuva: Pilvi Ingebrigtsen

Kevon kanjonin pää

Monelle Kevon kanjonin eteläpäästä avautuva maisema on tuttu jo valokuvista. Maisema jalkojen juuressa avautuvaan rotkolaaksoon näyttääkin suomalaisittain erittäin jylhältä. Suohppášajan tulenteko- ja telttailualueelta  on paikalle matkaa noin kilometrin verran.

Fiellun putous

Kuvauksellinen Fiellujoki laskee 26-metrisenä putouksena Kevon kanjoniin retkeilyreitin puolivälissä. Putouksesta syntyvä sumupilvi sadettaa putouksen alla kasvavaa kasvillisuutta laajalti.

Fiellun putous. Kuva: Tuomas Pyhtilä/Vastavalo