Asiakaspalvelu ja opastus

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Iivaarassa

 • Iivaarassa palveluja tarjoavat yhteistyötahot.
  • Yhteistyöyritykset tarjoavat opastettuja retkiä, ruoka-, kuljetus- ja majoituspalveluita sekä vuokraavat retkeilyvälineitä.
  • Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan kansallispuistossa.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kaupat, kioskit ja ravintolat

 • Kuusamon taajamassa noin 31 km:n päässä Iivaarasta on monipuolisia palveluita.
 • Kahviot ja ravintolat: Kuusamon portti (tie nro 20 varrella) noin 29 km:n päässä alueesta. Moottorikelkkareitti kulkee Kuusamon Portin kautta.

Harvahkon havumetsän keskellä on tulentekopaikka, jonka vieressä on opastetaulu sekä halkovaja. Puiden välistä pilkottaa vaaramaisemat.

Tulentekopaikat

Liikkuminen ja leiriytyminen on sallittua jokamiehenoikeudella, mutta suosittelemme telttailua tupien ja tulentekopaikkojen läheisyydessä.

Avotulen teko on metsäpalovaroituksen aikana kielletty.

 • Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.

Juomavesi

 • Pintavesi, kuten järvien, jokien ja purojen vedet, kannattaa puhdistaa ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain. Luonnonvesien käyttö juomavetenä on omalla vastuulla.
 • Suosittelemme juomaveden ottamista juomapulloihin palvelupisteistä.

Jätehuolto

 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

Yöpyminen

Autiotupa

Liikkuminen ja leiriytyminen on sallittua jokamiehenoikeudella, mutta suosittelemme telttailua tupien ja tulentekopaikkojen läheisyydessä.

Havumetsän keskellä on hirsitupa, jonka vieressä on tulentekopaikka. Tuvan seinässä on opastetauluja.

Yöpyminen lähiseudulla

Matkailuautot ja -vaunut

 • Matkailuautojen ja -vaunujen on mahdollista pysäköidä Hiltusentien pysäköintialueelle Iivaaran reitin lähtöpisteen pysäköintipaikkaan. Palveluita ei ole.

Varusteiden vuokraus

Esteettömät palvelut

 • Alueella ei ole esteettömiä palveluita.

Muut palvelut lähiseudulla

 • Poussun kylässä toimii taksi.
 • Muut yleispalvelut (pankki, posti, terveyskeskus, kauppa, apteekki) sijaitsevat Kuusamon taajamassa.

Lähiseudun nähtävyyksiä

Tarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Tulentekopaikoilla joukolla tulistelu lisää koronaviruksen tartuntavaaraa. Katso koronavirusohjeet retkeilijälle.