Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Iivaarassa

Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Iivaaran luonnonsuojelualueella. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan kansallispuistossa.