Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Iivaarassa

Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Iivaaran luonnonsuojelualueella. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan kansallispuistossa.

Yrittäjälle

Luonnonsuojelualueen rakenteisiin tukeutuvaan yritystoimintaan tarvitaan sopimus Metsähallituksen kanssa.