Keskikesän auringon tähyilyä Iivaaralla

Iivaara on nähtävyysvaara, jonka laelta on hyvät näkymät yli Kuusamon. Selkeällä säällä vaaran laelta voi erottaa mm. Kuusamon keskustan korkeimpia rakennuksia.

Ii merkitsee yötä. Ennen aikaan Iivaaran laelle kerääntyi kesäöinä ihmisiä tähyilemään keskikesän aurinkoa ja ympäriltä avautuvia maisemia.

Vaaran kesäinen rinnemaisema alhaalta päin kuvattuna.

Runsasravinteinen ja tunturimainen

Lähikuva kukkivasta riekonmarjasta.Alue on pohjoisten vaarojen kokonaisuus, jossa erityisesti kuusikoiden elämä näyttäytyy alusta loppuun - taimesta lahopuuksi. Alempana painanteissa maisemaa värittävät runsaat lehdot ja kirkkaat lähteet. Vaaroissa korkeusolosuhteet luovat tunturimaisia olosuhteita, joiden turvissa viihtyy vaatelias lakialueiden lajisto.

Lajistollisesti Iivaara edustaa kuusamolaista sekametsää, jota hallitsevat mäntymetsät ja erityisesti kuusimetsät. Osa metsäisestä alueesta on runsasravinteista ja tämä näkyy lajiston monipuolisuutena. Uhanalainen lettorikko viihtyy hyvin alueen ravinteisilla soilla. Puronvarsilehtojen ja lähteiden lajisto on monipuolista. Iivaaran laella kasvaa tunturikasveista mm. riekonmarjaa ja tunturiliekoa. Kalkkimaiden harvinaisuudet neidonkenkä ja konnanmarja esiintyvät Iivaaralla.

Vanhojen metsien lajistoa

Nisäkkäistä poro ja jänis ovat tavallisimpia ympärivuotisia asukkeja. Laaja erämainen luonto Iivaaralla ja sen ympäristössä antaa elintilaa suurille luonnonvaraisille, mutta aroille pedoillemme: Sudelle, ahmalle ja karhulle. Myös ilvekselle löytyy pesäpaikkoja kallionkoloista.

Lintukohteena Iivaara on erinomainen vanhojen metsien lajiston suhteen, tikkoja ja maalintuja esiintyy alueella runsaasti. Puustoiset suot ja aapasuot tarjoavat pesintäpaikkoja mm. uivelolle, kurjelle ja suokukolle.

Kuva havumetsän keskeltä. Maata peittää tiheästi kasvavat saniaiset.

Myrsky luo lahopuuta

Kesäkuussa 2021 Iivaaran yli pyyhkäissyt myrskyrintama kaatoi puita laajalla alueella. Myrskytuhojen takia entinen Iiringin päiväreitti poistettiin käytöstä ja tilalle raivattiin uusi reittilinjaus, nykyinen Iirinki-päiväreitti.

Iivaara on luonnonsuojelualue, jossa kaatuneita puita ei korjata pois maastosta. Kaatuneesta puusta syntyy lahopuuta, joka luo elinympäristöjä monille lajeille. Näin luonnon monimuotoisuus kasvaa. Iivaaralla elää lajeja, joille lahopuu on elinehto. Osa näistä lajeista on harvinaisia ja valtakunnallisesti uhanalaisia.