Mitä Iivaarassa voi tehdä?

Kävellä merkityllä reitillä

Iivaaran päiväreitti on nimeltään Iirinki. Se on 9 kilometriä pitkä ympyräreitti, jonka varrella on autiotupa käymälöineen ja tulentekopaikkoineen.

Tehdä erävaelluksia kävellen

Iivaara ja sitä ympäröivä laaja erämainen alue antaa mahdollisuuden tutustua koillismaalaiseen luontoon retkeilemällä myös merkittyjen reittien ulkopuolella. Iivaaran reitin lähtöpisteeseen voi palata joko vaarajonon kaakkois- tai lounaispuolta. Tällöin retki edellyttää harjaantuneisuutta ja eränkäyntitaitoja.

Hiihtää huolletulla ladulla

Iivaaran perinteinen 40 kilometrin mittainen latu Lahtelan kylästä Iivaaraan on käytössä 17.2 - 30.4. Iivaaran alueella latu kulkee noin 11 kilometrin verran. Reitiltä on yhdyslatu Näätälammen autiotuvalle.

Tehdä erävaelluksia hiihtäen

Iivaaran hiihtoreitti antaa mahdollisuuden tehdä erävaelluksia myös talviaikaan. Hiihtoreitiltä on yhteys Kuusamon ympäryslatuun (17 km) ja Aurinkolatuun (27 km).

Lisätietoja Kuusamon maastoreiteistä (www.kuusamo.fi).

Kalastaa

Alueella saa onkia ja pilkkiä maksutta jokamiehenoikeudella (www.ymparisto.fi).

Viehekalastukseen tulee maksaa kalastonhoitomaksu (www.eraluvat.fi) tai hankkimalla Metsähallituksen kalastusluvan (www.eraluvat.fi). Luvat voi ostaa Metsähallituksen erälupien verkkokaupasta (www.eraluvat.fi) ja Kuusamon palvelupiste Karhuntassusta.

Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi.

Metsästää

Iivaara kuuluu Itä-Kuusamon pienriistan metsästysalueeseen (Itä-Kuusamo, lupa-alue nro 5637). Metsästyslupia voi ostaa Metsähallituksen erälupien verkkokaupasta (www.eraluvat.fi) ja Kuusamon palvelupiste Karhuntassusta.

Marjastaa ja sienestää

Marjastaminen ja sienestäminen on sallittua koko Iivaaran alueella. Alueelta voi löytää muun muassa mustikkaa, hilloja ja erilaisia tatteja.

Liikkua lumikengillä

Iivaaran vaihtelevat maastot komeine näköaloineen tarjoavat lumikengillä liikkuvalle mukavia haasteita.

Kalastonhoitomaksu

Kuva: Metsähallitus.

Kalastaja (18-64-vuotias) - maksa kalastonhoitomaksu (www.eraluvat.fi).