Mitä Sompion luonnonpuistossa voi tehdä?

Kävellä merkityllä reitillä

Sompion luonnonpuistossa saa liikkua ainoastaan merkityillä reiteillä. Sompiojärven metsäautotie kulkee luonnonpuiston eteläosan halki alkaen valtatieltä nro 4. Ruijanpolku kulkee etelä-pohjoissuunnassa alkaen Sompiojärven rannalta ja päätyen Kiilopäälle. Pyhä-Nattasen rengaspolulle pääsee Sompiojärven metsäautotieltä ja se vie kulkijansa Pyhä-Nattasen huipulle. Retkeilijän tulee huomioida luonnonpuiston järjestyssääntö.

Tehdä erävaelluksia kävellen

Ruijanpolku on 35 km pitkä retkeilyreitti, joten sen käveleminen päästä päähän vaatii yöpymistä. Osa reitistä kulkee Sompion luonnonpuistossa, osa Urho Kekkosen kansallispuistossa ja pohjoisin osuus suojelualueiden ulkopuolella Kiilopään tieltä Laanilaan. Sompion luonnonpuistossa leiriytyminen on sallittua ainoastaan Sompiojärven rannalla.

Meloa ja soutaa

Sompiojärvessä voi soutaa ja meloa, mutta varsinaisia vesireittejä alueella ei ole.

Tarkkailla lintuja

Sompion luonnonpuiston monipuolista lintulajistoa voi tarkkailla Sompiojärven rannalla, missä on lintutorni, sekä merkittyjen polkujen varsilla. Erilaisten vesilintujen ja kahlaajien määrä on suuri Sompiojärven ympäristössä ja suoalueilla. Päiväpetolinnuista voi piekanan, kalasääsken ja maakotkan lisäksi bongata jopa merikotkan. Puuttomassa avotunturissa viihtyvä kiiruna kuuluu myös pesivään lajistoon.

Katsella nähtävyyksiä ja näköaloja

Alueella olevia nähtävyyksiä ovat mm. Nattastunturit. Merkittyjä reittejä pitkin pääsee Pyhä-Nattaselle ja Terävä-Nattaselle, joista molemmista voi ihailla kauas siintäviä upeita erämaamaisemia. Nattastuntureilla voi ihmetellä myös tooreja, jotka ovat kookkaita kivipahtoja.

Kalastaa

Pyöräillä

Sompion luonnonpuistossa saa liikkua polkupyörällä merkityillä reiteillä.

Marjastaa ja sienestää

Sompion luonnonpuistossa marjojen ja ruokasienten poimiminen on sallittu vain paikallisille, Sodankylän kunnassa henkikirjoitetuille vakinaisesti asuville henkilöille.

Liikkua lumikengillä

Sompion luonnonpuistossa voi liikkua lumikengillä ainoastaan merkittyjä reittejä pitkin.