Ajankohtaista Sompiossa

(Päivitetty 7.7.2022)

Sompion luonnonpuiston Pyhä-Nattasen 2 km:n mittainen polun kestävöinti on saatu päätökseen. Reitti on jälleen retkeilijöiden käytössä. 
Pyhä-Nattasen huipulle johtanut selkeästi kuluneen ja levinneen polun kestävöintisuunnitelma tehtiin yhteistyössä Saamelaismuseo Siidan kanssa.

Nattasen reitiltä poistetut pitkokset on viety Sompiojärven liiterin eteen ja ne on peitelty. Tulevaisuudessa pitkokset lämmittävät kulkijoita tulipaikoilla ja kodalla - hyvää käsittelemätöntä ja polttokelpoista puuta ei kannata hukkaan heittää. 

Sompiojärven metsäautotie on tyydyttävässä kunnossa, ajo varovaisuutta noudatten.

(Päivitetty 16.5.2022)
Kesän 2022 kunnostustöihin on tullut viivästys murskeen heikon saatavuuden vuoksi. Tien kunnostustöiden etenemisestä tiedotetaan saatavuusongelman ratkettua.

Sompiojärventiellä on aloitettu tien perusparannustyöt syksyllä 2021. Tien parannustyöt koskevat tieosuutta välillä Nalijoki-Rovaselkä. Tien kunnostustyöt jatkuivat talvella tierumpujen vaihdolla, kun Kotaojan ja Hietaojan uomien virtaamat ovat pienimmillään. Kolmannessa vaiheessa kesällä 2022 tieosuudelle ajetaan sorastuskerros parantamaan tien käytettävyyttä ja tien hoitotöitä. Lue koko tiedote. 

Kartalle on merkitty korjattava tien sijainti.

Lisätietoja