Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Sompion luonnonpuiston alueella

Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Sompion luonnonpuistossa. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan luonnonpuistossa.