Asiakaspalvelu ja opastus

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Sompion luonnonpuistossa

Koivumetsän reunaan puusta tehty torni, jossa ylimpänä katselutasanne, torin vasemmalla ihminen pitkospuilla seisomassa. Tornin edessä näkyy suon laitaa, jonka keskellä on vettä.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Lehtimetsän keskellä puusta tehty laavu, jonka etuosa on avoin ja sen edessä on tulisija, jonka toisella puolella on istuinrahi. Nuotiossa on tulet, puuliiteri on koivikon reunassa ja koivujen lävitse näkyy vettä.

Kaupat

Tulentekopaikat, laavut, kota ja lintutorni

 • Sompion luonnonpuistossa tulenteko on sallittu vain rakennetuilla tulentekopaikoilla.
 • Sompion luonnonpuiston huollettuja palvelurakenteita ovat:
  • Nalijoki laavu, liiteri ja käymälä
  • Sompiojärvi: kaksi tulentekopaikka, laavu, kota, imukäymälä, liiteri ja talousvesikaivo sekä lintutorni.
  • Pyhä-Nattasen huipulla: sääsuoja ja käymälä. HUOM! Tupa ei toimi enää päivätupana, eikä siellä ole kamiinaa ja kaasuhellaa. Huipulla ei ole tulentekopaikkaa.
 • Rakenteiden sijainnit löytyvät retkikartta.fi –sivulta.
 • Maastopalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty kaikkialla, myös merkityillä tulentekopaikoilla ja avolaavujen tulisijoissa. Kuivimpaan aikaan suositellaan, ettei tulta tehdä myöskään kotien ja kämppien tulisijoihin.
 • Retkikeittimen käyttö on sallittua aina. Tulentekopaikoilla on saha ja kirves puuliiterissä.
 • Tulenteko-ohjeita löydät Retkeilyn ABC:stä.

Metsässä puinen rakennelma, jonka toinen pää on matala ja toinen korkea. Korkean puolen edessä kiertää neliön muotoinen istuinrahi, sen keskellä on tulisija kivistä.

Juomavesi

 • Alueen lampien, purojen ja jokien vedet ovat yleensä juomakelpoisia, mutta vesistöjä ei ole tutkittu. Niin ollen juomaveden keittäminen on suositeltavaa. Sompiojärvellä on talousvesikaivo mutta sen käyttöä ei suositella. Juomavesiohjeita löydät Retkeilyn ABC:stä.

Jätehuolto

 • Sompion luonnonpuistossa jätehuolto on omatoimista. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Sompiojärvellä on jätepiste. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

 • Nalijoella on kuivakäymälä
 • Sompiojärvellä on imukäymälä, johon ei saa laittaa ruoantähteitä eikä roskia tyhjennysputken tukkeutumisvaaran takia.  
 • Pyhä-Nattasen huipulla on kuivakäymälä.

Yöpyminen

Telttailu, laavut ja kota

Leiriytyminen ja telttailu Sompion luonnonpuistossa on sallittua ainoastaan Sompiojärven taukopaikalla ja yhtäjaksoisesti korkeintaan kolmen vuorokauden ajan. Tulenteko Sompion luonnonpuistossa on sallittu ainoastaan merkityillä tulentekopaikoilla. Sompiojärven rannalla on laavu, kota ja tulentekopaikat, joita yöpyjät voivat käyttää.

Esteettömät palvelut

 • Sompion luonnonpuistossa ei ole esteettömiä reittejä tai palveluita.
  • Tankavaarasta lähtee kilometrin pituinen sorastettu luontopolku (Urpiaislenkki), jonka voi kiertää pyörätuolilla avustajan kanssa.

Yöpyminen, välinevuokraus ja muut palvelut lähiseudulla

Lisätietoja lähiseudun palveluista löytyy verkkosivuilta: