Asiakaspalvelu ja opastus

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Tulentekopaikat ja keittokatokset

 • Kaikissa muissa rantautumispaikoissa paitsi Kyyveden Hulkonsaaressa on tulentekopaikka.
 • Puulalla on Laajalahden rantautumispaikassa ja Kyyvedellä Keronvuoren rantautumispaikassa keittokatos.
 • Tulenteko metsäpalovaroituksen tai ruohikkopalovaaran aikana on kielletty myös tulentekopaikoilla. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi)
  • Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.
 • Tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC:n tulenteko-ohjeissa.

Mutterinmuotoinen grillikota rannalla. Kodan pylväät ovat keloutuneita puunrunkoja ja kodassa on huopakatto. Seinät on puoleen väliin laudoitettu.

Juomavesi

 • Maastossa ei ole vesipisteitä, joten juomavesi pitää tuoda mukana.
 • Pintavettä, kuten järvien, jokien ja purojen vesiä, kannattaa keittää muutaman minuutin ajan ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain ja lämpötilan mukaan.
 • Lue retkeilyn juomavesivinkit retkeilyn ABC:sta.

Jätehuolto

 • Puulan suojelualueella on jäteastiat Papusaaren, Hirsisaaren ja Laajalahden rantautumispaikassa. Laajalahdella on myös pullojen ja tölkkien keräyspiste. Rantautumispaikkojen hoidosta vastaavat omilla alueillaan Hirvensalmen kunta (hirvensalmi.fi), Kangasniemen kunta (kangasniemi.fi) ja Mikkelin kaupunki (mikkeli.fi). Puulan ja Kyyveden muut jätepisteet on merkitty luontomatkailukarttoihin.
 • Suurimmassa osassa Puulan ja Kyyveden rantautumispaikoista ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Pieniä määriä paperia ja pahvia voidaan käyttää sytykkeenä ja maatuvat jätteet laitetaan käymälään. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.  

Käymälät

Yöpyminen

Suojelualueilla yöpyminen on sallittua jokamiehenoikeudella (ymparisto.fi). Yöpyminen on kiellettyä Kyyveden suojelualueella Hulkonsaaren rantautumispaikassa, joka on tarkoitettu ainoastaan suoja- ja taukopaikaksi.

Vuokramökki

 • Saaressa hiekkarannan kupeessa sijaitseva Säkkisalon metsätyökämppä on vuokrattavissa pidempää tai lyhyempää lomanviettoa varten. Tilavassa rantasaunassa saunoo isompikin porukka, ja viilentymistauolla voi ihailla Simpiänselälle avautuvia upeita näkymiä. 

Rantautumispaikat

Kaksi moottorivenettä on rantautunut hiekkaisen lahdelman rantaan. Lahden vastarannalla kasvaa tuuhea metsä.

Telttailu ja laavut

 • Osa Puulan ja Kyyveden suojelualueen rantautumispaikoista on suunniteltu erityisesti yöpymiseen.
  • Kyyveden suojelualueella on teltanpohjia Iso-Repon rantautumispaikassa. Puulalla teltanpohjia on suojelualueen ulkopuolella Uitonniemen ja Pälväniemen sekä Karhukallion rantautumispaikassa.
  • Kyyveden suojelualueella on laavu Vavesaaren rantautumispaikassa.

Yöpyminen lähiseudulla

Laavut

 • Puulan suojelualueen ulkopuolella on laavu Likoniemen, Uitonniemen ja Vattusaaren rantautumispaikassa.

Esteettömät palvelut

 • Puulan Papusaaressa on esteettömiksi rakennetut laituri, luiskat sekä käymälä. Saaressa on myös keittokatos.

Veneilijöiden erityispalvelut

 • Puulalla ja Kyyvedellä on useita venereittejä joiden ylläpidosta vastaavat merenkulkulaitos ja alueen kunnat. Venereitit ja niiden kulkusyvyydet on merkitty Puulan ja Kyyveden luontomatkailukarttoihin.  
 • Puulan ja Kyyveden suojelualueilla ei ole veneenlasku- paikkoja, mutta Kyyvedellä vesille pääsee Haukivuoren kirkonkylältä. Puulan veneenlaskupaikat on merkitty Puulan luontomatkailukarttaan.
 • Puulan suojelualueella veneille soveltuvia rantautumispaikkoja ovat Papusaaren, Soisalonselän, Hirsisaaren (itäpuoli), Laajalahden, Kankariluodon ja Lehmisaaren rantautumispaikat ja Kyyveden suojelualueella Vavesaaren, Emäsalonniemen, Iso-Repon ja Tyltynniemen rantautumispaikat sekä Keronvuoren aarnialueen rantautumispaikka. Kankarinluodon rantautumispaikka on Puulan käytetyimpiä retkikohteita. Rantautumispaikkojen hoidosta vastaavat omilla alueillaan Hirvensalmen kunta (hirvensalmi.fi), Kangasniemen kunta (kangasniemi.fi) ja Mikkelin kaupunki (mikkeli.fi).
 • Laiturit sijaitsevat Puulan suojelualueella Soisalonselän ja Laajalahden rantautumispaikassa ja Kyyveden suojelualueella Vavesaaren, Hulkonsaaren, Luusniemen sekä Keronvuoren aarnialueen rantautumispaikassa.
 • Laajalahden rantautumispaikka sijaitsee Simpiänselän itälaidalla, joten sitä lähestyttäessä on syytä varoa selän tuulia. Vesiretkeilijän kannattaa aina tutustua alueidensa turvallisuusohjeisiin!  
 • Molemmilla järvillä on linnuston pesimärauha-alueita, joilla liikkumista on vältettävä 15.5. - 15.7.

Rannalla sijaitsevalla tulipaikalla on kolme retkeilijää. Kaksi tutkii opastetaulua. Tulipaikan ympärillä on kivien varassa neljä penkkiä, jotka ovat halkaistuja puunrunkoja.

Muut palvelut lähiseudulla