Mitä Puulalla ja Kyyvedellä voi tehdä?

Kävellä merkityllä reitillä

Ainoastaan Kyyvedellä on merkitty reitti, Häkkilän polku, joka kulkee Kyyvedellä Keronvuoren aarnialueella, ja sivuaa myös Kyyveden luonnonsuojelualuetta. Puulanveden luonnonsuojelualueen lähiseuduilla on myös muutama kunnan luontopolku (kangasniemi.fi).

Tehdä erävaelluksia kävellen

Kyyvedellä on Häkkilän polku (n. 40 km), jonka voi jakaa myös lyhyempiin osuuksiin. Reitin varrella on mahdollista yöpyä.

Meloa ja soutaa

Puulalla ja Kyyvedellä on yltäkylläiset mahdollisuudet meloa tai soutaa. Alueella on suuria ja haastavia järvenselkiä, joissa melontataidot punnitaan. Melojien kannattaa tehdä omatoimiset reittisuunnitelmat Puulalla joko Puulan itä- tai länsipuolelle, koska selkien ylitys on vaikeaa. Ennen alueille lähtöä kannattaa tutustua turvallisuusohjeisiin.  

Kyyveden luonnonsuojelualueella kaartelee melontareittejä ja kulkeepa melontareitti Puulanvedenkin luonnonsuojelualueen kautta. Puulan ja Kyyveden yhdistää Läsänkoski, jonka kautta kulkee pitkä melontareitti. Puulalla kanootin voi laskea vesille useammasta kohdasta.

Molemmilla järvillä on useita kohtuullisesti varusteltuja rantautumispaikkoja, joista saa lisätietoja Puulan ja Kyyveden järvioppaista luontomatkailukarttoineen. Välineiden ja varusteiden vuokrauksesta saa lisätietoja visitmikkelin (visitmikkeli.fi), Hirvensalmen kunnan (hirvensalmi.fi) ja Kangasniemen kunnan verkkosivuilta (kangasniemi.fi).

Tehdä erävaelluksia meloen

Naarajärveltä alkava reilun sadan kilometrinen mittainen Naarajoki - Kyyvesi - Puula -melontareitti päättyy Puulalle. Reitti kulkee Kyyveden luonnonsuojelualueen kautta ja sen varrella on useita Kyyveden rantautumispaikkoja, joissa voi telttailla. Reitti sivuaa linnuston pesimärauha-aluetta, jossa liikkumista tulee välttää 15.5. - 15.7. Pesimärauha-alueet on merkitty sekä Puulan että Kyyveden luontomatkailukarttaan.

Haasteelliselle melontavaellukselle pääsee Savonselän Melontarengas -reitillä, joka kiertelee Järvi-Suomessa 360 km:n matkalla.

Purjehtia ja liikkua moottoriveneellä

Puulan ja Kyyveden isoilla järvillä veneilijät voivat nauttia suurista järvenselistä sekä kauniista saaristosta. Järvillä on venereittejä, mutta järviä yhdistävää venereittiä ei ole.

Moottorivene etenee lähes tyynellä järvellä. Kyydissä kolme henkilöä, joilla paukkuliivit päällä.

Järvillä on useita rantautumispaikkoja, joista osa soveltuu veneille. Tarkemmat selostukset rantautumispaikoista karttoineen ovat nähtävissä Puulan ja Kyyveden luontomatkailukarttoihin liittyvissä luontomatkailuoppaissa.

Matalan veden aikana moottoriveneellä liikkuminen on paikoin hankalaa näillä kivisillä, kyisillä järvillä. Ennen venematkaa kannattaa tutustua järvialueen turvallisuusvinkkeihin, veneilijöiden erityispalveluihin sekä veneellä saapuvien opastukseen.  

Tarkkailla lintuja

Puula ja Kyyvesi ovat merkittäviä vesilinnuston pesimä- ja ruokailualueita. Niiden muutenkin monipuolista lintulajistoa piristävät muutonaikaiselle levähdyspaikalle saapuvat lajit. Puulan ja Kyyveden järvialueilla on havaittu myös uhanalainen valkoselkätikka. Puulaveden ja Kyyveden luonnonsuojelualueilla ei ole rakenteita lintujen tarkkailua varten, mutta sekä Puulaveden että Kyyveden luonnonsuojelualeen lähiseudulla on lintutorni.

Katsella nähtävyyksiä ja näköaloja

Tutustu Puulan erikoisiin raukkeihin ja käy Kyyveden aarnialueella Keronvuorella.  

Hiihtää maastossa

Hiihtäminen on sallittua Puulaveden ja Kyyveden luonnonsuojelualueilla, mutta niille ei ajeta latuja. Järvialueilla hiihtäessä on varottava erityisesti railoja. Kannattaa myös muistaa, että virtaava vesi heikentää jäätä ja talvella virtausten paikat muuttuvat.

Kalastaa

18 - 69-vuotiaiden täytyy suorittaa kalastonhoitomaksu (eräluvat.fi), jos he harrastavat muuta kalastusta kuin onkimista ja pilkkimistä. Jos kalastat useammalla kuin yhdellä vavalla tai muilla pyydyksillä kuin ongella ja pilkillä tarvitset kalastonhoitomaksun lisäksi vesialueen omistajan luvan. Järvien kalastusalueista ja niillä tarvittavista luvista saa lisätietoja Kangasniemen kunnan verkkosivuilta (kangasniemi.fi). Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi!

Osallistua ryhmäopastukseen maastossa

Paikalliset yrittäjät tekevät erilaisia opastettuja retkiä Puulalla ja Kyyvedellä. Lisätietoja ohjelmapalveluista saa Kangasniemen kunnan verkkosivujen matkailuosiosta (kangasniemi.fi).

Marjastaa ja sienestää

Puulaveden ja Kyyveden luonnonsuojelualueilla on mahdollista sienestää ja marjastaa. Alueilla on mustikka- ja puolukkamaita kivisessä ympäristössä.

Uida

Luonnonsuojelualueilla ei ole virallisia uimarantoja, mutta Puulaveden luonnonsuojelualueella on useitakin rantautumispaikkoja, jotka soveltuvat uimiseen.

Kuva: Katri Suhonen

  • Laajalahti on suosittu retkikohde, jonka hieno hiekkaranta soveltuu uimiseen erinomaisesti. Laajalahden rantautumispaikka on Simpiänselän itälaidalla Iso Säkkisalo -saaren Otonniemessä.
  • Pienen Paatsalon rantautumispaikan upea hiekkaranta soveltuu hyvin uimiseen. Suojaisa saari sijaitsee Karttuunselän pohjoislaidalla.
  • Myös Hirsisaaren rantautumispaikassa Simpiänselän länsilaidalla on hyvä hiekkaranta.
  • Kankariluodon rantautumispaikan mieleenpainuvalta hiekkasärkältä voi lähteä uimaan, jos soraisempi ranta ei haittaa. Kankariluoto sijaitsee Pienen Säkkisalon lounaispuolella.