Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Ohjeita Pihlajavedellä liikkumiseen

Pihlajaveden luonnonsuojelualueella on

sallittua

 • liikkuminen omin voimin ja vesikulkuneuvoilla lukuun ottamatta rajoitusalueita 1.1.-30.4. välisenä aikana (katso järjestyssääntö).
 • tilapäinen leiriytyminen koko alueella lukuun ottamatta rajoitusalueita 1.1. - 30.4. välisenä aikana.
 • marjojen ja hyötysienien poimiminen. 
 • onkiminen ja pilkkiminen lukuun ottamatta rajoitusalueita 1.1. - 30.4. välisenä aikana. Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi.

rajoitettua

 • maihinnousu ja liikkuminen on kielletty 1.1. - 30.4. välisenä aikana Saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen häiriöttömyyden turvaamiseksi karttaan merkityillä luonnonsuojelualueeseen kuuluvilla maa-alueilla. Alueilla, missä rajoitusvyöhykkeen saaria ympäröi luonnonsuojelualueeseen kuuluva valtion vesialue, liikkumisrajoitus ulottuu myös jääalueelle 50 metrin etäisyydelle saarten rannasta (katso järjestyssääntö). Rajoitusalueisiin rajautuville yksityisille kiinteistöille tapahtuva, kiinteistöjen käytön kannalta tarpeellinen kulkeminen on sallittu liikkumista koskevien rajoitusten estämättä.​
 • tulenteko, joka on sallittua vain sitä varten osoitetuilla paikoilla.
 • hirven, metsäjäniksen, rusakon, teeren ja pyyn metsästys on sallittu 1.10. - 31.12. välisenä aikana vain Metsähallituksen luvalla.
 • kalastus:
 • Muuhun kuin jokaisenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaista voi olla esimerkiksi tutkimustoiminta ja järjestetyt tapahtumat. Lisätietoa tarvittavista luvista: tutkimus- ja liikkumisluvat (metsa.fi) ja tapahtumien luvat ja ilmoitukset (metsa.fi).

kiellettyä

 • Avotulen teko muualla, kuin tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Maastopalovaroituksen aikana tulenteko myös sitä varten osoitetuilla paikoilla. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi)
 • Lemmikkieläinten vapaana pitäminen 
 • Muiden kuin hyötysienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen
 • Maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen
 • Luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen, samoin selkärangattomien eläinten pyydystäminen ja kerääminen.
 • Roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen.
 • Muita ihmisiä häiritsevä toiminta.
 • Toiminta, joka saattaa muuttaa alueen luonnontilaa tai vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan tai eliölajien säilymiseen.

Ennakkovarustautuminen

Matkapuhelimien kuuluvuus

 • Vaikka Suomen matkaviestinverkot ovatkin kattavia, alueella voi olla katvealueita. Tarkista matkaviestinverkon kattavuus omalta puhelinoperaattoriltasi. Lisäksi aina on paikkoja, joissa matkapuhelin ei toimi tai puheluissa on häiriöitä. Tällaisissa tilanteissa saattaa auttaa esim. hakeutuminen muuta maastoa korkeammalle, avoimelle paikalle tai puhelimen SIM-kortin poistaminen hätäpuhelun ajaksi. Kannattaa myös ottaa huomioon, että erilaisten matkapuhelimien välillä on eroja kuuluvuudessa.
 • Kannattaa pitää puhelin lämpimänä sekä ruokaa ja juomaa mukana. Tietyt puhelinmallit eivät toimi pakkasessa, joten reittisuunnitelma aikatauluineen on hyvä ilmoittaa jollekin. Jotta matkapuhelimesta ei loppuisi virta, ota mukaan esimerkiksi varavirtalähde, vara-akku tai vanha puhelin, jossa on toimiva akku.

Varusteet ja turvallisuus

Sesonkiajat

 • Kesästä nautitaan Pihlajaveden vesillä juhannuksesta aina heinä-elokuun vaihteeseen.
 • Syksyllä retkeilijöitä on alueella viikonloppuisin.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää