Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Pihlajavedellä

Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Pihlajaveden luonnonsuojelualueella. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan luonnonsuojelualueella.