Asiakaspalvelu ja opastus

 • Sonnasen, Ketturiutan ja Niinilammen pysäköintialueilla on opastustaulut.
 • Lisätietoja alueesta: Metsähallitus / Asiakaspalvelu, puh. 0206 39 5270 (ma - pe klo 9 - 15), sähköposti: sisasuomi(at)metsa.fi.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

 • Kattavimmat palvelut sijaitsevat Heinolan keskustassa, jonne on matkaa 20 km kilometriä.

Tulentekopaikat ja keittokatos

Paistjärvellä on kolme tulentekopaikkaa. Ne sijaitsevat

 • Ketturiutan telttailualueella
 • Harjulammen kannaksella
 • Niinilammen itärannalla (Pirunkirkon polun alkupäässä).

Tulenteko metsäpalovaroituksen tai ruohikkopalovaaran aikana on kielletty. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi). Tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC:n tulenteko-ohjeissa.

Tulentekopaikkojen huollosta vastaa Heinolan kaupunki Metsähallituksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Heinolan kaupunki (heinola.fi),  p. 03 849 30.

Alueen ainoa keittokatos sijaitsee Ketturiutan telttailualueella.

Juomavesi

 • Alueella ei ole vesipisteitä.
 • Pintavettä, kuten järvien, jokien ja purojen vesiä, kannattaa keittää muutaman minuutin ajan ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain ja lämpötilan mukaan.
 • Lue retkeilyn juomavesivinkit retkeilyn ABC:sta.

Jätehuolto

 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Maastossa voidaan kuitenkin yleensä kompostoida biojätteet ja polttaa palavat jätteet. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

 • Kuivakäymälät sijaitsevat Ketturiutan telttailualueella, Niinilammen ja Harjulammen kannaksen tulentekopaikoilla.

Yöpyminen

Telttailu

 • Paistjärven ainoa telttailualue on Ketturiutan telttailualue Saarijärven rannalla.
 • Leirit, jotka ovat kestoltaan pidempiä kuin jokamiehenoikeuksiin perustuva leiriytyminen, tarvitsevat Metsähallituksen luvan.

Yöpyminen lähiseudulla

Varusteiden vuokraus

Esteettömät palvelut

 • Alueella ei ole esteettömiä palveluja.

Veneilijöiden erityispalvelut

 • Veneenpitopaikat sijaitsevat Sonnasen, Saarijärven ja Kuijärven rannoille. Venepaikkoja voi vuokrata Metsähallitukselta.

Muut palvelut lähiseudulla

 • Lähimmät pankit, huoltoasemat ja muut palvelut sijaitsevat Heinolan (heinola.fi) keskustassa, jonne on alueelta matkaa 20 km kilometriä.

Yhteistyötahot