Asiakaspalvelu ja opastus

 • Kylmälammen, Sonnasen, Ketturiutan, Simonlammen ja Niinilammen pysäköintialueilla on opastustaulut.
 • Lisätietoja alueesta: Metsähallitus / Asiakaspalvelu, puh. 0206 39 5270 (ma - pe klo 9 - 15), sähköposti: sisasuomi(at)metsa.fi.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

 • Lähin kauppa ja kahvila sijaitsevat Ahvenistolla, jonne on Sonnasen pysäköintialueelta matkaa Mäntyharjun suuntaan noin 5 km. Kattavimmat palvelut sijaitsevat Heinolan keskustassa, jonne on matkaa 20 km kilometriä.

Tulentekopaikat ja keittokatos

Paistjärvellä on kolme tulentekopaikkaa. Ne sijaitsevat

 • Ketturiutan telttailualueella
 • Harjulammen kannaksella
 • Niinilammen itärannalla (Pirunkirkon polun alkupäässä).

Tulenteko metsäpalovaroituksen tai ruohikkopalovaaran aikana on kielletty. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi). Tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC:n tulenteko-ohjeissa.

Tulentekopaikkojen huollosta vastaa Vallanmetsän kalastuskunta Metsähallituksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Vallanmetsän kalastuskunta puh. 040 515 0005.

Alueen ainoa keittokatos sijaitsee Ketturiutan telttailualueella.

Juomavesi

 • Alueella ei ole vesipisteitä.
 • Pintavettä, kuten järvien, jokien ja purojen vesiä, kannattaa keittää muutaman minuutin ajan ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain ja lämpötilan mukaan.
 • Lue retkeilyn juomavesivinkit retkeilyn ABC:sta.

Jätehuolto

 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Maastossa voidaan kuitenkin yleensä kompostoida biojätteet ja polttaa palavat jätteet. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.
 • Alueen ainoa lajittelupiste on Mäntyharju - Heinola -tien (nro 4143) varressa, Sonnasen pysäköintialueen vieressä. Lajittelupisteen hoidosta vastaa Heinolan kaupunki.

Käymälät

 • Kuivakäymälät sijaitsevat Ketturiutan telttailualueella, Niinilammen ja Harjulammen kannaksen tulentekopaikoilla sekä Kylmälammen, Sonnasen ja Simonlammin pysäköintialueilla.

Yöpyminen

Telttailu

 • Paistjärven ainoa telttailualue on Ketturiutan telttailualue Saarijärven rannalla.
 • Leirit, jotka ovat kestoltaan pidempiä kuin jokamiehenoikeuksiin perustuva leiriytyminen, tarvitsevat Metsähallituksen luvan.

Yöpyminen lähiseudulla

Varusteiden vuokraus

Liikuntaesteisten palvelut

 • Alueella ei ole palveluja liikuntaesteisille.

Veneilijöiden erityispalvelut

 • Veneenpitopaikat sijaitsevat Sonnasen, Saarijärven ja Kuijärven rannoille. Venepaikkoja voi vuokrata Metsähallitukselta.

Muut palvelut lähiseudulla

 • Lähimmät pankit, huoltoasemat ja muut palvelut sijaitsevat Heinolan (heinola.fi) keskustassa, jonne on alueelta matkaa 20 km kilometriä.

Yhteistyötahot

Tarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Tulentekopaikoilla joukolla tulistelu lisää koronaviruksen tartuntavaaraa. Katso koronavirusohjeet retkeilijälle.