Paistjärven alueella on yhteensä noin 9 km merkittyjä reittejä. Maastot ovat pääosin helppokulkuisia.

Reittien lähtöpisteet

  • Pirunkirkon polulle lähdetään Niinilammen pysäköintialueelta.
  • Polut Ketturiutalle tai Kuijärven kannakselle lähtevät Sonnasen pysäköintialueelta

Rengasreitti

Jyrkässä harjunrinteessä puiset portaat. Juurakkoinen polku jatkuu portailta ylärinteeseen. Henkilö kävelee alas polkua.Pirunkirkon polku, 4 km, kulkee hämyisessä maastossa. Polku on merkitty viitoin. Pirunkirkon polku vie Niinilammen pysäköintialueelta Pirunkirkon kalliomuodostuman kautta Kaijanniemen tielle, josta polku jatkuu takaisin Niinilammelle metsätietä pitkin. Polun voi kulkea myös vastakkaiseen suuntaan. Ohjeellinen kiertoaika on noin 1 - 2 tuntia.

Palvelut: Niinilammen tulentekopaikka, kuivakäymälä ja pysäköintialue.

Nähtävää: Pirunkirkko

Huomioitavaa: Pirunkirkon polkua on paikoin linjattu uudelleen ja  uusi linjaus on merkitty maastoon keltaisin maalimerkein. Polku on maastoltaan haastava.

Muut reitit

Retkeilijä on kyykistynyt pitkospuille valokuvaamaan vedessä kasvavaa rentukkaa. Taustalla polku jatkuu sekametsään.

  • Sonnasen ja Ketturiutan välinen polku, 2,3 km, kulkee valoisten kangasmetsien ja soiden kautta. Polku on merkitty viitoin. Polun varrella on Myllyojan suo, jonka osuus on pitkostettu.
  • Sonnasen ja Kuijärven kannaksen välinen polku, 3 km, kulkee aluksi samaa reittiä Ketturiutan polun kanssa, mutta haarautuu reilun kilometrin jälkeen. Polun varrella on Harjulammen tulentekopaikka. Tulentekopaikan jälkeen reitti nousee Kuijärven kannakselle. Kapealta kannakselta voi ihastella itäpuolisen Saarijärven komeita näkymiä ja länsipuolisen Kuijärven kauneutta.
  • Molemmilta reiteiltä on palattava samaa tietä takaisin. 
    • Palvelut: Ketturiutan telttailualue, jossa on keittokatos, kuivakäymälä ja pysäköintialue sekä Harjulammen tulentekopaikka, jossa on kuivakäymälä.
    • Nähtävää: maisemallisesti komea Kuijärven kannas.
  • Myös metsätiet ja vanhat ajourat soveltuvat hyvin retkeilijöiden poluiksi.