Juortanansalo-Lapinsuon palvelut

Asiakaspalvelu ja opastus

 • Kuhmon luontokeskus Petola neuvoo ja esittelee Ystävyyden puiston alueita.
 • Juortanansalon - Lapinsuon soidensuojelualueella on pieni suomen- ja englanninkielinen maasto-opastustaulu Liekinvaaran tien varrella kohdalla, jossa UKK-reitti ylittää tien.

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Kainuun alueella

 • Kainuun alueella palveluja tarjoavat yhteistyötahot
  • Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan soidensuojelualueella.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kahvila ja kauppa

 • Vartiuksessa on kahvila Rajakontti, jossa on myös elintarvikekauppa.

Tulentekopaikat

 • Alueella ei ole varustettuja tulentekopaikkoja. Välttämätön tulenteko on mahdollista jokamiehenoikeuksien nojalla.
 • Suojelualueen ulkopuolella Riionlammen pohjoispuolella on laavu ja tulentekopaikka (poistuu lähivuosina).
 • Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kokonaan kielletty.
 • Tulenteosta kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC:n tulenteko-ohjeissa ja jokamiehenoikeuksissa (ymparisto.fi).

Juomavesi

 • Alueen vedet ovat luonnonvesiä, joita ei ole tutkittu. Käyttö omalla vastuulla.
 • Pintavesi, kuten lampien, jokien ja purojen vedet, kannattaa keittää ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain.
 • Juomavesi on hyvä tuoda mukana.
 • Lue retkeilyn juomavesivinkit Retkeilyn ABC:sta.

Jätehuolto

 • Alueella ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

 • Vääränlammen autiotuvalla on kuivakäymälä. Muita käymälöitä alueella ei ole.
 • Muualla noudatettava retkietiketin ohjeita.

Yöpyminen

Telttailu

 • Alueella ei ole erityisiä yöpymiseen osoitettuja paikkoja, vaan paikan voi valita vapaasti jokamiehenoikeuden mukaisesti.
 • Suojelualueen ulkopuolella Riionlammen rannalla on laavu (poistuu lähivuosina), jonka läheisyydessä myös telttailu on mahdollista.

Autiotuvat

Yöpyminen lähiseudulla

Esteettömät palvelut

Juortanansalon - Lapinsuon alueella ei ole esteettömiä palveluja.

Muut palvelut lähiseudulla