Retkeilyreitit ja polut

  • Juortanansalon - Lapinsuon soidensuojelualueen retkeilyreitti, 3 km alueella, on osa Kuhmosta Suomussalmelle vievää UKK-reittiä. Suomussalmella reitti jatkuu Itärajan retkeilyreittinä.
  • Palvelut: Soidensuojelualueella ei ole retkeilyreitin varrella rakennettua palveluvarustusta. Suojelualueen ulkopuolella Riionlammen pohjoispuolella on laavu. Väärälammen koillispuolella on pieni Vääränlammen autiotupa.