Juortanansalo-Lapinsuon reitit 

Juortanansalon - Lapinsuon soidensuojelualue soveltuu erinomaisesti eräretkeilyyn niin sulan maan aikana kuin talvellakin.

Alueella on merkittyä retkeilyreittiä vain noin 3 km.

Palvelut

Soidensuojelualueella ei ole retkeilyreitin varrella rakennettua palveluvarustusta. Suojelualueen ulkopuolella Riionlammen pohjoispuolella on laavu (poistuu lähivuosina). Väärälammen koillispuolella on pieni Vääränlammen autiotupa

Kuusikon halki kulkevat pitkokset.