Asiakaspalvelu ja opastus

 • Löytöjoen pysäköintialueella on suomenkielinen alueopaste. Lisätietoja Saarijärven aarnialueesta saa Kuhmon luontokeskus Petolasta.
 • Opastettuja retkiä Jääkäripirtille voi tiedustella Hyrynsalmen Vanhalta Asemalta, puh. 044 3380938.

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Saarijärvellä

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Tulentekopaikat ja laavut

 • Saarijärven aarnialueella on neljä tulentekopaikkaa ja yksi laavu.
  • Saarijärven tulentekopaikka järven länsirannalla päivätuvan luona
  • Kirkaslammen laavu ja tulentekopaikka Kirkaslammen pohjoisrannalla, poistuu käytöstä
  • Saarijärven pohjoispään tulentekopaikka, poistuu käytöstä
  • Saarivaaran tulentekopaikka Saarijärven itärannalla, poistuu käytöstä
 • Alueen välittömässä läheisyydessä Jääkärin polun alkupäässä, tärpättitehtaan lähellä on myös laavu, joka jää aarnialueen ulkopuolelle.
 • Avotulen teko maastopalovaroituksen aikana on kielletty myös tulentekopaikoilla. Leiriytyminen on sallittu vain tulentekopaikoilla.
 • Lue lisää tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla.

Tulentekopaikka järven rannalla. Tulentekopaikan ympärillä on ihmisiä. Taustalla järvi ja havumetsäisiä rantoja.

Päivätupa

 • Saarijärven länsirannalla, vastapäätä Jääkärisaarta, on päivätupa, joka on tarkoitettu vain taukopaikaksi. Päivätuvassa ei voi yöpyä.

Juomavesi

 • Alueella ei ole tutkittuja juomavedenottopaikkoja. Pintavettä, kuten järvien, jokien ja purojen vesiä, kannattaa keittää muutaman minuutin ajan ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain ja lämpötilan mukaan.
 • Lue retkeilyn juomavesivinkit Retkeilyn ABC:sta.

Jätehuolto

 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

 • Saarijärven aarnialueella on kuivakäymälät laavulla, tulentekopaikoilla ja päivätuvalla.

Yöpyminen

Telttailu ja laavut

 • Telttailu ja tulenteko Saarijärven aarnialueella on sallittu vain siihen osoitetuilla tulentekopaikoilla.   

Yöpyminen lähiseudulla

Esteettömät palvelut

 • Saarijärven aarnialueella ei ole esteettömiä palveluita.

Muut palvelut lähiseudulla

 • Lähin pankki, posti, terveyskeskus, apteekki, kauppa ja taksi ovat Suomussalmella (suomussalmi.fi).
 • Hallan jääkärimuistomerkki sijaitsee alueen eteläpuolella, Hyrynsalmelle vievän tien itäpuolella, Hallan talon pihapiirissä.
 • Lähimmät polttoaineenjakelupaikat ovat Hyrynsalmella ja Suomussalmella.

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.