Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

Reittien lähtöpaikkoina ovat alueen Löytöjoen varressa oleva pysäköintialue. Hanhilammen pysäintialuetta tai sieltä lähtevää reittiä ei enää ylläpidetä. 

Saarijärven aarnialueen kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).

Luontopolut

Jääkärin polku, 3,7 km

  • Alueen eteläpuoliselta pysäköintialueelta lähtevä polku vie Saarijärven päivätuvalle. Polun varrella on alueen historiasta ja jääkäriliikkeestä kertovia tauluja. Polku on merkitty sinisin maalimerkein. Edestakaisin käveltynä polun pituus 7,5 km. Reitin pitkospuut on kunnostettu kesällä 2022. 

Ympyräreitit

Saarijärvenkierros, 11,8 km

  • Saarijärveä kiertää sinisin maalimerkein merkitty Saarijärvenkierros. Ota huomioon, että reitillä olevat pitkospuut ovat paikoin huonossa kunnossa. Saarijärvenkierros on saapasreitti, eikä sillä ole ylläpitoa. 

Muut reitit

Varisjärvi - Saarijärvi -polku, 15,9 km

  • Varisjärvi - Saarijärvi -polku kulkee alkuosan matkaa Saarijärvenkierrosta. Reitille pääsee alueen eteläpuolen pysäköintialueelta. Melko helppokulkuinen polku vie Suomussalmen Varisjärvelle. Reitti on merkitty sinisillä maalimerkeillä, mutta reittimerkinnät voivat erottua maastosta heikosti. Varisjärveltä on retkeilyreittiyhteys Suomussalmelle.

Hanhilampi - Saarijärvi -polku, 2,2 km

  • Pohjoispuolen Hanhilammen pysäköintialueelta lähtevä yhdysreitti Saarijärvenkierrokselle. Reitti on merkitty sinisillä maalimerkeillä. Reittiä ei enää ylläpidetä.

Hiihtoreitit

Hallan latu, 29,4 km

  • Hallan latu vie Saarijärveltä Suomussalmelle. Se kulkee alkumatkan Saarijärven aarnialueen halki. Latu on suhteellisen helppokulkuinen ja sitä ylläpitävät alueen kunnat. Ladulta on yhteys länteen, Ukkohallan hiihtokeskukseen (ukkohalla.fi) ja sitä kautta Paljakan hiihtokeskukseen (paljakka.fi) Puolangalle. Koska Saarijärven aarnialueelle johtavaa Hallantietä ei pidetä auki talvella, on ladulle tultava muualta, esimerkiksi Suomussalmelta tai em. hiihtokeskuksista.

Moottorikelkkailureitit ja -urat

  • Alueella ei kulje moottorikelkkareittejä eikä -uria.