Kuvassa polunvarrella olevat opasteviitat. Taustalla metsää.

Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

Reittien lähtöpaikkoina ovat alueen kaksi pysäköintialuetta, eteläpuolinen pysäköintialue Löytöjoen varressa ja pohjoispuolinen Hanhilammen pysäköintialue.

HUOM! Saarijärven reittien pitkospuut ovat paikoin huonossa kunnossa ja yksi polkusilta on romahtanut! 

Luontopolut

Jääkärin polku, 3,7 km

  • Alueen eteläpuoliselta pysäköintialueelta lähtevä polku vie Saarijärven päivätuvalle. Polun varrella on alueen historiasta ja jääkäriliikkeestä kertovia tauluja. Polku on merkitty sinisin maalimerkein. Edestakaisin käveltynä polun pituus 7,5 km. Polku on osa Saarijärvenkierrosta.

Rengasreitit

Saarijärvenkierros, 11,8 km

  • Saarijärveä kiertää sinisin maalimerkein merkitty Saarijärvenkierros, jolle on opastus molemmilta pysäköintialueilta. Pohjoisesta Saarijärvenkierrokselle tullaan Hanhilampi-Saarijärvi -polkua.

Muut reitit

Varisjärvi - Saarijärvi -polku, 15,9 km

  • Varisjärvi - Saarijärvi -polku kulkee alkuosan matkaa Saarijärvenkierrosta. Reitille pääsee alueen eteläpuolen pysäköintialueelta. Melko helppokulkuinen polku vie Suomussalmen Varisjärvelle. Reitti on merkitty sinisillä maalimerkeillä. Varisjärveltä on retkeilyreittiyhteys Suomussalmelle.

Hanhilampi - Saarijärvi -polku, 2,2 km

  • Pohjoispuolen Hanhilammen pysäköintialueelta lähtevä yhdysreitti Saarijärvenkierrokselle. Reitti on merkitty sinisillä maalimerkeillä.

Hiihtoreitit

Hallan latu, 29,4 km

  • Hallan latu vie Saarijärveltä Suomussalmelle. Se kulkee alkumatkan Saarijärven aarnialueen halki. Latu on suhteellisen helppokulkuinen ja sitä ylläpitävät alueen kunnat. Ladulta on yhteys länteen, Ukkohallan hiihtokeskukseen (ukkohalla.fi) ja sitä kautta Paljakan hiihtokeskukseen (paljakka.fi) Puolangalle. Koska Saarijärven aarnialueelle johtavaa Hallantietä ei pidetä auki talvella, on ladulle tultava muualta, esimerkiksi Suomussalmelta tai em. hiihtokeskuksista.

Moottorikelkkailureitit ja -urat

  • Alueella ei kulje moottorikelkkareittejä eikä -uria.