Varareittisuunnitelma

Retken tai vaelluksen reittiä suunniteltaessa on varauduttava mahdollisuuksien mukaan myös reittimuutoksiin. Vaihtoehtoisia reittejä kannattaa etsiä kartalta varsinaista reittiä suunniteltaessa. Ennen retkeä tehty joustava suunnitelma säästää tekijäänsä harkitsemattomilta päätöksiltä maastossa. Vastaavasti joustamaton suunnitelma ei anna vaihtoehtoja ja pahimmillaan pakottaa retkeilijän huonoihin ratkaisuihin. Varareittisuunnitelma on helppo tapa lisätä joustavuutta retken toteutukseen.

Aikataulu

Useimmiten tarve reittimuutoksiin johtuu retken aikataulusta. Aikataulun määrää yleensä ensisijaisesti suunniteltu paluuaika, joka voi olla riippuvainen esim. julkisen liikenteen aikatauluista.

Toissijaisesti retken aikataulun voi määritellä melkein mikä tahansa aikataulun kannalta oleellinen asia, kuten retkelle mukaan otetun ruoan määrä, vuorovesi tai vuodenajan vaihtuminen. Aikataulussa pysymiseksi on retken etenemistä seurattava riittävän usein ja säännöllisesti. Mikäli tarpeen, päätetään ennalta suunniteltujen keinojen käyttöön otosta aikataulussa pysymiseksi. Varareittisuunnitelma voi olla yksi keinoista.

Esteet, hidasteet ja vaaralliset olosuhteet

Varareittisuunnitelma on hyvä laatia myös poikkeuksellisten tilanteiden varalle. Mahdollisten turvallisuusriskien tiedostaminen ja miettiminen auttavat varautumaan niihin jo reittisuunnitelmaa tehdessä.

Nopeasti muuttuva sää voi tehdä suunnitellun reitin toteuttamisen vaaralliseksi. Lepopäivän pitäminen lumimyrskyn tai hernerokkasumun yllättäessä, takaisin kääntyminen retkelle osallistujan sairastuessa ja vaarallisen alueen kiertäminen kohonneen lumivyöryriskin tai tulvan seurauksena ovat ennalta suunniteltuina selkeitä valintoja. Yllättäen sulavat tai heikentyvät jäät voivat jopa kokonaan estää alkuperäisen reitin toteuttamisen, mutta retki voi jatkua onnistuneesti varareittisuunnitelman mukaan.