Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

 • Pirunkirkon pysäköintialueelta voi lähteä Pirunkirkon polulle, Ilveskierrokselle ja UKK-reitille.
 • Huomioi, että reitti Pirunkirkon nähtävyyspaikalle lähtee pohjoisemmalta pysäköintialueelta. Noin 150 metriä etelämpänä sijaitsevalta levikkeeltä Ilveskierros etenee kohti Pirunkirkon päivätupaa.

Ilveskierroksen kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).

Merkityt reitit

 • Reitti Pirunkirkolle, 600 metriä. Pirunkirkon pohjoisemmalta pysäköintialueelta lähtevä, viitoitettu polku Pirunkirkon kalliomuodostumalle, jonka läpi virtaa Louhenjoki. Polku on osa sinisin maalimerkein merkittyä Köngäskierrosta.
  • Huomioi, että Pirunkirkolle vievä vanha reitti ja erityisesti sen puurakenteiset portaat kärsivät suuret vauriot kovassa myrskyssä. Siksi polku on linjattu uudelleen. Nykyinen reitti lähtee noin 150 metriä pohjoisemmassa sijaitsevalta pysäköintialueelta.
 • Ilveskierros, 11 km pitkä ympyräreitti, joka sivuaa Paljakan luonnonpuistoa. Reitille erkaantuu Holstintieltä itään noin 200 metrin päässä Pirunkirkon pysäköintialueelta. Holstintieltä on Ilveskodalle matkaa noin 2,5 kilometriä. Kodalta alkaa Paljakan luonnonpuiston 6 kilometrin mittainen ympyräreitti. Ilveskierros jatkuu Ilveskodalta etelään kohti Löytöjärven päivätupaa. Ilveskierros jatkaa Latvavaaran kautta Holstintien länsipuolella sijaitsevaan Pirunkirkon suojelumetsään ja nousee Louhenjokea myötäillen takaisin Pirunkirkon pysäköintialueelle. Polku on merkitty keltaisin maalimerkein ja puuviitoin.
 • UKK-reitti "Tonkohuikonen". UKK-vaellusreitin Puolangan osuudesta käytetään nimitystä "Tonkohuikonen". UKK-reitti on merkitty sinisin maalimerkein. Reitiltä on yhteys niin Paljakan polulle ja Ilveskierrokselle, kuin pitemmälle, 57 kilometrin mittaiselle Köngäskierrokselle.
  • UKK-reitin lähtöpisteitä on paljon, mutta Tonkohuikonen alkaa Hyrynsalmen - Puolangan rajalta Paljakan luonnonpuiston pohjoiskärjestä, missä Hyrynsalmelta ja Ukko-Hallasta tuleva UKK-reitti käy itä-länsisuuntaisella Lauttakylän ja 78-tien välisellä maantiellä ja suuntaa siitä länteen kohti Väärälampea, missä reitti haarautuu.
   • Etelään erkaneva reitti vie Paljakkaan (12 km). Reitin Teerivaara - Lohilampi - Myllypuro - Pirunkirkon suojelumetsä - Louhenjoki - Holstin tie - Paljakka varrella on Pirunkirkon suojelumetsä, "Pirun saarnastuoli" ja Pirunkirkon päivätupa. Tällä kohdalla on Holstin tiellä Pirunkirkon pysäköintialue.
   • Pohjoiseen erkaneva, Hepokönkäälle vievä reitti (9,5 km) kulkee kauniissa Vääränsärkän harjumaisemissa, ylittää pienen Vääräjoen ja Heinijoen tullen Syvälammelle ja edelleen Pettävän särkille. Ohitetaan Lauttalampi ja saavutaan Hepokönkäälle. Putouksen jälkeen noustaan Äikänvaaran yli ja ylitetään Puolangan - Hyrynsalmen tie (nro 891), jonka jälkeen reitti haarautuu Pyssykuljussa kahtaalle
    • Puolangan kirkonkylään (15 km) sekä
    • pohjoiseen kohti Siikavaaraa ja Siikajärveä. Kuirivaara, Välivaara, Iso Nuottivaara ja Siikavaara yltävät yli 360 metrin korkeuteen. Siikavaaran jälkeen reitti tulee Pudasjärven rajalle, josta se jatkuu Syötteen kansallispuistoon.
  • Palvelut: Reitin varrella on laavuja.
  • Nähtävyydet:
  • Yhteydet:
  • Kartta:

Tonkohuikosen kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).

Hiihtoreitit

 • Latvavaaran latu, 18 km, on merkitty maastoon oranssein maalimerkein. Ladulle pääsee varmimmin Paljakan matkailukeskuksen pysäköintialueelta, josta latu johtaa myös Pirunkirkon pysäköintialueelle.
  • Latu on kohtuullisen vaativa ja sitä voi hiihtää myös vapaalla hiihtotavalla. Paljakan hiihtokeskuksen pohjoispuolella latu kulkee reilun kilometrin matkan valaistua latua. Paljakan hiihtokeskuksesta ja Latvan kylältä on yhteydet useisiin muihin latuihin ja hiihtoreitteihin.
  • Palvelut:
  • Latujen ylläpidosta vastaa Paljakan matkailukeskus.

Latvavaaran ladun kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).