Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

Merkityt reitit

 • Reitti Pirunkirkolle, 600 metriä. Pirunkirkon pysäköintialueelta lähtevä, viitoitettu polku Pirunkirkon kalliomuodostumalle, jonka läpi virtaa Louhenjoki. Polun alkuosa myötäilee keltaisin maalimerkein merkittyä Ilveskierrosta, loppuosa sinisin maalimerkein merkittyä Köngäskierrosta.
 • Ilveskierros, 11 km pitkä ympyräreitti, joka sivuaa Paljakan luonnonpuistoa. Reitille pääsee Pirunkirkon pysäköintialueelta ja se vie itään Paljakan luonnonpuiston polun alkupisteeseen, mistä se jatkuu suoraan Ilveskodalle. Ilveskodalta Ilveskierros kääntyy etelään kohti Löytöjärven päivätupaa. Ilveskierros palaa Latvavaaran kautta takaisin Pirunkirkolle. Polku on merkitty keltaisin maalimerkein ja puuviitoin.

Ilveskierroksen kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).

 • UKK-reitti "Tonkohuikonen". UKK-vaellusreitin Puolangan osuudesta käytetään nimitystä "Tonkohuikonen". UKK-reitti on merkitty sinisin maalimerkein. Reitiltä on yhteys niin Paljakan polulle ja Ilveskierrokselle, kuin pitemmälle, 57 kilometrin mittaiselle Köngäskierrokselle.
  • UKK-reitin lähtöpisteitä on paljon, mutta Tonkohuikonen alkaa Hyrynsalmen - Puolangan rajalta Paljakan luonnonpuiston pohjoiskärjestä, missä Hyrynsalmelta ja Ukko-Hallasta tuleva UKK-reitti käy itä-länsisuuntaisella Lauttakylän ja 78-tien välisellä maantiellä ja suuntaa siitä länteen kohti Väärälampea, missä reitti haarautuu.
   • Etelään erkaneva reitti vie Paljakkaan (12 km). Reitin Teerivaara - Lohilampi - Myllypuro - Pirunkirkon suojelumetsä - Louhenjoki - Holstin tie - Paljakka varrella on Pirunkirkon suojelumetsä, "Pirun saarnastuoli" ja Pirunkirkon päivätupa. Tällä kohdalla on Holstin tiellä Pirunkirkon pysäköintialue.
   • Pohjoiseen erkaneva, Hepokönkäälle vievä reitti (9,5 km) kulkee kauniissa Vääränsärkän harjumaisemissa, ylittää pienen Vääräjoen ja Heinijoen tullen Syvälammelle ja edelleen Pettävän särkille. Ohitetaan Lauttalampi ja saavutaan Hepokönkäälle. Putouksen jälkeen noustaan Äikänvaaran yli ja ylitetään Puolangan - Hyrynsalmen tie (nro 891), jonka jälkeen reitti haarautuu Pyssykuljussa kahtaalle
    • Puolangan kirkonkylään (15 km) sekä
    • pohjoiseen kohti Siikavaaraa ja Siikajärveä. Kuirivaara, Välivaara, Iso Nuottivaara ja Siikavaara yltävät yli 360 metrin korkeuteen. Siikavaaran jälkeen reitti tulee Pudasjärven rajalle, josta se jatkuu Syötteen kansallispuistoon.
  • Palvelut: Reitin varrella on laavuja.
  • Nähtävyydet:
  • Yhteydet:
  • Kartta:

Tonkohuikosen kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).

Hiihtoreitit

 • Latvavaaran latu, 18 km, on merkitty maastoon oranssein maalimerkein. Ladulle pääsee varmimmin Paljakan hiihtokeskuksen pysäköintialueelta, josta latu johtaa myös Pirunkirkon pysäköintialueelle.
  • Latu on kohtuullisen vaativa ja sitä voi hiihtää myös vapaalla hiihtotavalla. Paljakan hiihtokeskuksen pohjoispuolella latu kulkee reilun kilometrin matkan valaistua latua. Paljakan hiihtokeskuksesta ja Latvan kylältä on yhteydet useisiin muihin latuihin ja hiihtoreitteihin.
  • Palvelut:

Latvavaaran ladun kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).