Asiakaspalvelu ja opastus

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Kainuun alueella

 • Kainuun alueen palveluja tarjoavat yhteistyötahot
  • Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Tulentekopaikka ja päivätupa

 • Pirunkirkon päivätuvassa on tulisija ja tuvan pihapiirissä on tulentekopaikka.
 • Metsäpalovaroituksen aikana tulen saa tehdä vain tuvan tulisijaan. Avotulen teko on kielletty metsäpalovaroituk-sen aikana tulentekopaikalla.
 • Muualla tulenteko on aina kielletty.
 • Tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC:n tulenteko-ohjeissa.

Juomavesi

 • Pintavettä, kuten järvien, jokien ja purojen vesiä, kannattaa keittää muutaman minuutin ajan ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain ja lämpötilan mukaan.
 • Lue retkeilyn juomavesivinkit retkeilyn ABC:sta.

Jätehuolto

 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

 • Pirunkirkon päivätuvalla on kuivakäymälä.

Yöpyminen

Yöpyminen lähiseudulla

Esteettömät palvelut

 • Pirunkirkon suojelumetsän alueella ei ole esteettömiä palveluita.

Muut palvelut lähiseudulla