Luonnonpuistot on perustettu ensisijaisesti luonnonsuojelua ja luonnontutkimusta varten. Niissä luonto pyritään säilyttämään mahdollisimman koskemattomana. Siksi ohjeet ja säännöt luonnonpuistossa liikkumisen osalta ovat huomattavasti tiukemmat kuin muilla suojelualueilla. Lue tarkemmin luonnonpuistoista (metsa.fi).

Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

 • Pirunkirkon pysäköintipaikalta lähtee polut Ilveskierrokselle ja Pirunkirkon polulle. Ilveskierrokselta, noin 2,5 kilometriä pysäköintipaikalta, erkanee polku Paljakan luonnonpuistoon, missä on noin 6 kilometrin mittainen ympyräreitti.

Ympyräreitit

 • Paljakan luonnonpuiston polku on kokonaisuudessaan noin 11,5 km pitkä, josta noin 6 km on Paljakan luonnonpuiston alueella. Ilveskierros on merkitty keltaisin maalimerkein ja Ilveskodalta pohjoiseen lähtevä Paljakan luonnonpuiston polku on merkitty viittoihin punaruskeilla maalimerkeillä. Maastonmuotojen takia polku on melko vaativa. Ilveskodalla on luonnonpuistosta kertovat suomenkieliset opastaulut.
  • Paljakan luonnonpuiston polku, 6 km ympyräreitti, lähtee Ilveskodalta. Polku nousee ylös vaaran rinnettä ja kääntyy sitten kulkemaan Holstinvaaran itärinteen suuntaisesti. Reitti kiertää Holstinvaarassa ja palaa puiston rajan tuntumassa olevalle Ilveskodalle, jossa on tulentekopaikka.
  • Muistathan, että luonnonpuiston alueella liikkuminen on sallittua vain merkityllä polulla. Myös marjojen ja sienien poimiminen on kiellettyä.

Paljakan luonnonpuiston polun kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).

 • Ilveskierros on 11 km pitkä ympyräreitti, joka sivuaa luonnonpuistoa. Polku on merkitty keltaisin maalimerkein ja puuviitoin.
  • Reitille pääsee Pirunkirkon pysäköintialueelta ja se vie itään Paljakan luonnonpuiston polun alkupisteeseen Ilveskodalle. Ilveskodalta Ilveskierros kääntyy etelään kohti Löytöjärven päivätupaa. Ilveskierros palaa Latvavaaran kautta takaisin Pirunkirkolle.
  • Paljakan matkailukeskuksesta aloitettuna Ilveskierroksen pituudeksi kertyy 13 km.
  • Palvelut

Ilveskierroksen kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).

Muut reitit

 • Pirunkirkolle vievä reitti, 600 m, lähtee Pirunkirkon pysäköintialueelta Pirunkirkon kalliomuodostumalle, jonka läpi virtaa Louhenjoki.

Hiihtoreitit

 • Latvavaaran latu, 19 km, on merkitty maastoon oranssein maalimerkein. Ladulle pääsee varmimmin Paljakan matkailukeskukselta, josta latu johtaa myös Pirunkirkon pysäköintialueelle. Latu on kohtuullisen vaativa ja sitä voi hiihtää myös vapaalla hiihtotavalla. Paljakan hiihtokeskuksen pohjoispuolella latu kulkee reilun kilometrin matkan valaistua latua. Paljakan matkailukeskuksesta ja Latvan kylältä on yhteydet useisiin muihin latuihin ja hiihtoreitteihin. Latujen ylläpidosta vastaa Paljakan matkailukeskus.

Latvavaaran ladun kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).