Luonnonpuistot on perustettu ensisijaisesti luonnonsuojelua ja luonnontutkimusta varten. Niissä luonto pyritään säilyttämään mahdollisimman koskemattomana. Siksi ohjeet ja säännöt luonnonpuistossa liikkumisen osalta ovat huomattavasti tiukemmat kuin muilla suojelualueilla. Lue tarkemmin luonnonpuistoista (metsa.fi).

Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

 • Pirunkirkon pysäköintipaikalta lähtee polut Ilveskierrokselle, Pirunkirkon polulle ja UKK-reitille. Ilveskierrokselta, noin 2,5 kilometriä pysäköintipaikalta, erkanee polku Paljakan luonnonpuistoon, missä on noin 6 kilometrin mittainen ympyräreitti.

Ympyräreitit

 • Paljakan luonnonpuiston polku on kokonaisuudessaan noin 11,5 km pitkä, josta noin 6 km on Paljakan luonnonpuiston alueella. Ilveskierros on merkitty keltaisin maalimerkein ja Ilveskodalta pohjoiseen lähtevä Paljakan luonnonpuiston polku on merkitty viittoihin punaruskeilla maalimerkeillä. Maastonmuotojen takia polku on melko vaativa. Ilveskodalla on luonnonpuistosta kertovat suomenkieliset opastaulut.
  • Paljakan luonnonpuiston polku, 6 km ympyräreitti, lähtee Ilveskodalta. Polku nousee ylös vaaran rinnettä ja kääntyy sitten kulkemaan Holstinvaaran itärinteen suuntaisesti. Reitti kiertää Holstinvaarassa ja palaa puiston rajan tuntumassa olevalle Ilveskodalle, jossa on tulentekopaikka.
  • Muistathan, että luonnonpuiston alueella liikkuminen on sallittua vain merkityllä polulla. Myös marjojen ja sienien poimiminen on kiellettyä.

Paljakan luonnonpuiston polun kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).

 • Ilveskierros on 11 km pitkä ympyräreitti, joka sivuaa luonnonpuistoa. Polku on merkitty keltaisin maalimerkein ja puuviitoin.
  • Reitille pääsee Pirunkirkon pysäköintialueelta ja se vie itään Paljakan luonnonpuiston polun alkupisteeseen Ilveskodalle. Ilveskodalta Ilveskierros kääntyy etelään kohti Löytöjärven päivätupaa. Ilveskierros palaa Latvavaaran kautta takaisin Pirunkirkolle.
  • Paljakan matkailukeskuksesta aloitettuna Ilveskierroksen pituudeksi kertyy 13 km.
  • Palvelut

Ilveskierroksen kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).

Muut reitit

 • Pirunkirkolle vievä reitti, 600 m, lähtee Pirunkirkon pysäköintialueelta Pirunkirkon kalliomuodostumalle, jonka läpi virtaa Louhenjoki.
 • UKK-retkeilyreitti, jonka Puolangan osuudesta käytetään nimitystä "Tonkohuikonen". UKK-reitti on merkitty sinisin maalimerkein. Siltä on yhteys Ilveskierrokselle ja Ilveskierroksen kautta Paljakan luonnonpuistoon. Lisäksi UKK-reitiltä pääsee 57 km pitkälle Köngäskierrokselle.
  • UKK-reitin lähtöpisteitä on paljon, mutta Tonkohuikonen alkaa Hyrynsalmen - Puolangan rajalta Paljakan luonnonpuiston pohjoiskärjestä, missä Hyrynsalmelta ja Ukko-Hallasta tuleva UKK-reitti käy itä-länsisuuntaisella Lauttakylän ja 78-tien välisellä maantiellä ja suuntaa siitä länteen kohti Väärälampea, missä reitti haarautuu.
   • Etelään erkaneva reitti vie Paljakkaan (12 km). Reitin Teerivaara - Lohilampi - Myllypuro - Pirunkirkon suojelumetsä - Louhenjoki - Holstintie - Paljakka varrella on Pirunkirkon suojelumetsä, "Pirun saarnastuoli" ja Pirunkirkon päivätupa. Tällä kohdalla on Holstintiellä Pirunkirkon pysäköintialue, jolta lähtee Ilveskierroksen polku.
   • Pohjoiseen erkaneva, Hepokönkäälle vievä reitti (9,5 km) kulkee kauniissa Vääränsärkän harjumaisemissa, ylittää pienen Vääräjoen ja Heinijoen ja tulee Syvälammelle ja edelleen Pettävänvaaralle. Pian Lauttalammen jälkeen saavutaan Hepokönkäälle. Putouksen jälkeen noustaan Äikänvaaran yli ja ylitetään Puolangan - Hyrynsalmen välinen tie (nro 891), jonka jälkeen reitti haarautuu Pyssykuljussa kahtaalle:
    • Puolangan kirkonkylään (15 km) sekä
    • pohjoiseen kohti Siikavaaraa ja Siikajärveä. Kuirivaara, Välivaara, Iso Nuottivaara ja Siikavaara yltävät yli 360 metrin korkeuteen. Siikavaaran jälkeen reitti tulee Pudasjärven rajalle, josta se jatkuu Syötteen kansallispuistoon.
  • Palvelut:
   • Reitin varrella on laavuja
  • Nähtävyydet:
  • Yhteydet:

Hiihtoreitit

 • Latvavaaran latu, 19 km, on merkitty maastoon oranssein maalimerkein. Ladulle pääsee varmimmin Paljakan matkailukeskukselta, josta latu johtaa myös Pirunkirkon pysäköintialueelle. Latu on kohtuullisen vaativa ja sitä voi hiihtää myös vapaalla hiihtotavalla. Paljakan hiihtokeskuksen pohjoispuolella latu kulkee reilun kilometrin matkan valaistua latua. Paljakan matkailukeskuksesta ja Latvan kylältä on yhteydet useisiin muihin latuihin ja hiihtoreitteihin. Latujen ylläpidosta vastaa Paljakan matkailukeskus.

Latvavaaran ladun kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).